W ramach niedawno uruchomionej kampanii zbiórkowej na rzecz najzdolniejszych młodych naukowców – stypendystów programu START zebraliśmy już ponad 70 tys. złotych!

Program START, największy w Polsce program stypendialny dla młodych badaczy, jest wyzwaniem finansowym, któremu coraz trudniej sprostać – co roku młodzi polscy naukowcy otrzymują od FNP ponad 3 miliony złotych. Chcąc zapewnić kontynuację tego programu, zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie finansowe do darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych.

W kampanii zbiórkowej ogłoszonej pod hasłem „Wesprzyj najzdolniejszych młodych naukowców” udało nam się zebrać już ponad 70 tys. złotych z potrzebnych 200 tys. złotych. Wszystkim naszym wspaniałym Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Jednocześnie prosimy o dalszą pomoc w sfinansowaniu stypendiów w programie START. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma dla nas ogromne znaczenie.

W szczególności zachęcamy Państwa do ustanowienia tzw. stałego polecenia zapłaty w Państwa banku lub bezpośrednio na stronie https://start.fnp.org.pl/wesprzyj/ i przekazywanie niewielkiej lecz comiesięcznej kwoty na rzecz naszych stypendystów.

Z punktu widzenia FNP taka regularna pomoc jest szczególnie cenna. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej planować nasze wydatki, a naszych stypendystów informować z dumą, że rośnie grono osób, które w nich wierzą i które kibicują ich pracy.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Wesprzyj tutaj

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.