Zbliża się czas rozliczeń podatkowych, dlatego w radiowej Dwójce rozmawialiśmy o potrzebie wspierania młodych naukowców i apelowaliśmy o inwestowanie 1 procenta podatku w młode talenty – stypendystów programu START.

Środki uzyskane z 1 procenta Fundacja przeznacza w całości na stypendia START dla  wyróżnionych w tym programie laureatów – tych, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. W 2019 r. podwyższone stypendia otrzymało czworo laureatów: mgr Agata Perlińska (przeczytaj więcej o badaniach laureatki tutaj) i mgr Michał Parniak-Niedojadło z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (więcej o badaniach laureata tutaj), mgr Rafał Szabla z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie (więcej o badaniach laureata tutaj), mgr Michał Włodarczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (więcej o badaniach laureata tutaj).

Dr inż. Cezary Samojłowicz, jeden z gości programu, rzecznik patentowy i laureat programu START w dziedzinie chemii. Fot. archiwum prywatne

O swoich doświadczeniach bycia „Startowcem” opowiadali w audycji Katarzyny Kobyleckiej: dr Weronika Kobylińska-Bunsch – historyk sztuki, która zajmuje się przed- i powojenną polską fotografią awangardową oraz dr inż. Cezary Samojłowicz – chemik z wykształcenia, który swoje doświadczenia naukowe wykorzystał w przemyśle i jest obecnie rzecznikiem patentowym, czyli osobą „pilotującą” od strony prawnej i technicznej przebieg procedury patentowej wynalazków z zakresu nauk chemicznych. Gościem audycji była również Zofia Matejewska, specjalistka do spraw pozyskiwania funduszy w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

***

Tytuł audycji: Skarbiec Nauki Polskiej

Prowadziła: Katarzyna Kobylecka

Data emisji: 26.02.2020

Link do audycji

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.