Stałe polecenie zapłaty

Jak jeszcze możesz wesprzeć stypendystów START? Możesz ustawić w swoim banku stałe polecenie zapłaty. Jest to bezpieczne i nowoczesne narzędzie, które pozwoli Ci regularnie przekazywać młodym stypendystom wsparcie finansowe. Co miesiąc z Twojego konta zostanie pobrana zadeklarowana przez Ciebie kwota wsparcia.

Ustanawiając polecenie zapłaty, pomagasz nam zredukować koszty administracyjne do minimum. Taka regularna pomoc jest dla nas szczególnie cenna, ponieważ dzięki niej możemy jeszcze lepiej planować nasze wydatki.