Uwzględnij nas w testamencie

Mamy przekonanie, że wsparcie młodych polskich naukowców na wczesnym etapie ich kariery ma ogromne znaczenie dla ich dalszych naukowych losów i decyzji. Ci niezwykle zdolni młodzi ludzie to prawdziwy kapitał naszej Ojczyzny. Dzięki stypendiom START młodzi badacze mogą skoncentrować się na pracy naukowej i zadbać o swój START życiowy, a w przyszłości odwdzięczyć się niezwykłymi odkryciami, które mogą zmienić naukę i pomóc naszemu społeczeństwu.

Jeśli podzielają Państwo nasze wartości, będziemy wdzięczni, jeśli zechcą Państwo rozważyć uwzględnienie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w swoim testamencie. Państwa decyzja na wiele lat pozostawi ślad w świecie i pomoże rozwijać polską naukę. Jeśli mieliby Państwo ochotę wesprzeć inny nasz program lub inne działania Fundacji, to bardzo prosimy o kontakt z nami.

Kto może sporządzić testament i w jaki sposób to zrobić?

Aby móc sporządzić testament należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych i wyrazić świadomie swoją wolę. Testament należy sporządzić osobiście. Najbezpieczniejszą dla spadkodawcy i rekomendowaną przez nas formą testamentu jest akt notarialny. Sporządzenie testamentu w obecności notariusza – bez względu na to, czy odbędzie się to w kancelarii notarialnej czy też poza nią – daje największą pewność, iż Państwa wola zostanie zrealizowana. Zgodnie z prawem, testament można także sformułować ustnie lub własnoręcznie napisać i złożyć pod nim swój podpis.

W testamencie można:

  • przekazać Fundacji dowolną kwotę pieniężną lub np. nieruchomość, zobowiązując swoich spadkobierców do przekazania FNP wskazanego przez Państwa składnika majątku. Propozycja zapisu w testamencie: pobierz
  • ustanowić FNP jedynym spadkobiercą (np. w sytuacji gdy brak jest innych spadkobierców lub gdy interesy najbliższych zostały zabezpieczone w inny sposób). Propozycja zapisu w testamencie: pobierz
  • powołać FNP do spadku wspólnie z innymi osobami lub instytucjami, którym chcą Państwo przekazać swój majątek. Propozycja zapisu w testamencie: pobierz

Jeśli zdecydują się Państwo na wsparcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej poprzez przekazanie nam w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych, to w myśl art. 16 ustawy o fundacjach czynność ta wolna będzie od podatku od spadków i darowizn.

Zachęcamy do kontaktu z nami!

Jeśli rozważają Państwo możliwość uwzględnienia w testamencie naszej Fundacji, to chętnie spotkalibyśmy się z Państwem, poznali Państwa intencje oraz przedstawili odpowiadające im obszary naszej działalności i efekty, jakie moglibyśmy osiągnąć dzięki Państwa wsparciu. Oferujemy również naszą pomoc w sformułowaniu odpowiedniego zapisu testamentowego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Katarzyną Pronobis, e-mail: pronobis@fnp.org.pl, tel. +48 22 845 95 09 lub kom. 728 344 249.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii