Wesprzyj

Zostań Darczyńcą

Chcesz wspomóc młodych badaczy, ale nie wiesz, jak? Wystarczy, że wpłacisz darowiznę na nasze konto.
Każda, nawet najmniejsza wpłata na rzecz przyszłych stypendystów START jest dla nas bardzo ważna. Wszystkie zebrane fundusze zostaną przekazane laureatom programu, koszty administracyjne będzie nadal pokrywać Fundacja.

Przelew internetowy

Aby wesprzeć naszą inicjatywę, możesz zrobić przelew internetowy. Wystarczy, że wypełnisz odpowiednie pola poniższego formularza i klikniesz przycisk „Wpłać”. Następnie zostaniesz przeniesiony do płatności internetowych.

Tradycyjny przelew

Możesz dokonać wpłaty na rachunek bankowy Fundacji.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Adres:

ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa

Tytuł wpłaty

„Darowizna – program START”

Numer konta:

06 1090 1870 0000 0001 3538 5719

IBAN: PL06 1090 1870 0000 0001 3538 5719
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Santander Bank Polska S.A. 50/O w Warszawie
ul. Puławska 62/64 02-603 Warszawa

Przekaż darowiznę za pomocą PayPal

Możesz przekazać darowiznę online przy użyciu karty kredytowej lub debetowej lub za pomocą systemu Paypal. W systemie Paypal możesz również ustawić darowiznę cykliczną.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie darowizn w kwocie nie mniejszej niż 5 PLN. Nasza prośba wynika z faktu, że odbiór darowizn przez PayPal wiąże się z opłatą (po stronie FNP).Stałe polecenie zapłaty

Możesz ustawić w swoim banku stałe polecenie zapłaty. Jest to bezpieczne i nowoczesne narzędzie, które pozwoli Ci regularnie przekazywać młodym stypendystom wsparcie finansowe. Co miesiąc z Twojego konta zostanie pobrana zadeklarowana przez Ciebie kwota wsparcia.

Ustanawiając polecenie zapłaty, pomagasz nam zredukować koszty administracyjne do minimum. Taka regularna pomoc jest dla nas szczególnie cenna, ponieważ dzięki niej możemy jeszcze lepiej planować nasze wydatki.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.