Uwzględnij nas w testamencie

Wsparcie młodych polskich naukowców na wczesnym etapie ich kariery ma ogromne znaczenie dla podejmowanych przez nich decyzji oraz ich losu. Ci niezwykle zdolni młodzi ludzie to prawdziwy kapitał naszej Ojczyzny. Dzięki stypendiom START młodzi badacze mogą skoncentrować się na pracy naukowej i zadbać o swój START życiowy, aby w przyszłości odwdzięczyć się niezwykłymi odkryciami, które mogą zmienić naukę i pomóc naszemu społeczeństwu.

Jeśli nasze wartości są Tobie bliskie, rozważ uwzględnienie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w swoim testamencie. Twoja decyzja na wiele lat pozostawi ślad w świecie polskiej nauki i pomoże ją rozwijać. Jeśli pragniesz wesprzeć inny nasz program lub inne działania Fundacji,  skontaktuj się z nami.

Kto może sporządzić testament i w jaki sposób to zrobić?

Sporządzić testament mogą osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące w stanie wyrazić swoją wolę. Dokument ten należy napisać osobiście, bez niczyjej pomocy. Najbezpieczniejszą dla spadkodawcy i rekomendowaną przez nas formą testamentu jest akt notarialny. Sporządzenie testamentu w obecności notariusza – bez względu na to, czy odbędzie się to w kancelarii notarialnej czy też poza nią – daje największą pewność, iż wola darczyńcy zostanie zrealizowana. Zgodnie z prawem, testament można także sformułować ustnie lub własnoręcznie napisać i złożyć pod nim swój podpis.

W testamencie można:

  • przekazać Fundacji dowolny składnik swojego majątku, np. kwotę pieniężną lub nieruchomość. Propozycja zapisu w testamencie: pobierz
  • ustanowić FNP jedynym spadkobiercą (np. w sytuacji gdy brak jest innych spadkobierców lub gdy interesy najbliższych zostały zabezpieczone w inny sposób). Propozycja zapisu w testamencie: pobierz
  • powołać FNP do spadku wspólnie z innymi osobami lub instytucjami, którym chcą Państwo przekazać swój majątek. Propozycja zapisu w testamencie: pobierz

Jeśli uwzględnisz nas w testamencie, to w myśl art. 16 ustawy o fundacjach czynność ta wolna będzie od podatku od spadków i darowizn.

Zachęcamy do kontaktu z nami!

Jeśli rozważasz możliwość uwzględnienia w testamencie naszej Fundacji, zapraszamy do kontaktu. Chętnie się spotkamy, poznamy Twoje intencje oraz dowiemy się, w jaki sposób możemy Cię upamiętnić. Opowiemy również o naszych działaniach i o tym, jak Twój gest przyczyni się do osiągnięcia celu, na którym wszystkim nam zależy. Oferujemy również naszą pomoc w sformułowaniu odpowiedniego zapisu testamentowego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Katarzyną Pronobis, e-mail: pronobis@fnp.org.pl, tel. +48 22 845 95 09 lub kom. 728 344 249.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii

Na zdjęciu: dr Karolina Finc / fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.