Już po raz 31. wręczono stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej najzdolniejszym, młodym naukowcom. Gala rozdania dyplomów odbyła się 17 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wydarzenie było również transmitowane na żywo poprzez portal YouTube.

O godzinie 11.00 w sobotę 17 czerwca br. rozpoczęła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatkom i laureatom stypendium START. Katarzyna Pronobis, prowadząca spotkanie z ramienia Fundacji, przywitała gości zgromadzonych w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, wśród których byli przedstawiciele środowiska naukowego: rektorzy, prorektorzy, dyrektorzy uczelni i instytucji badawczych, z którymi związani są tegoroczni laureaci. Stypendyści na uroczystość przybyli ze swoimi rodzinami oraz przyjaciółmi, wypełniając Salę Wielką Zamku Królewskiego po brzegi i w ten sposób jeszcze mocniej podkreślając wyjątkowość tego dnia.

Wydarzenie otworzyło wystąpienie prof. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Profesor we wstępie zaznaczył, że stypendia START są traktowane jak „nagrody”. Otrzymują je młodzi badacze przed 30. rokiem życia, którzy posiadają udokumentowane przynajmniej jedno oryginalne osiągnięcie naukowe. Podsumowując 31. edycję profesor przypomniał, że o tegoroczne stypendium ubiegało się 660 naukowców, z czego 100 ostatecznie zdobyło to wyróżnienie. W tym gronie znalazło się 55 mężczyzn i 45 kobiet oraz łącznie 44 osoby już z tytułem doktora. Najliczniej reprezentowanymi naukami były nauki techniczne – 32 stypendia. Natomiast wśród ośrodków naukowych największa liczba laureatów pochodziła z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Na zakończenie prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaapelował o zabieranie głosu przez naukowców, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach: „Budujemy społeczeństwo obywatelskie właśnie dlatego, że fachowcy mówią na temat, na którym się znają.” Pokreślił również, że fundamentem nowych odkryć jest wolność, o którą trzeba nieustannie dbać.

Prof. Maciej Żylicz, prezes FNP oraz prowadząca wydarzenie z ramienia Fundacji, Katarzyna Pronobis

Następnie głos zabrał prof. Tomasz Guzik, przewodniczący Rady FNP, który swoje wystąpienie rozpoczął od symbolicznego nawiązania – przywitania laureatek i laureatów w „rodzinie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”. „W rodzinie, która w pewnym sensie, podejmuje opiekę nad państwem, ale która ma także wobec państwa pewne wymagania i oczekiwania. I bardzo krótko podsumowując te oczekiwania, ja osobiście państwa proszę i cała Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, abyście państwo zawsze w swojej pracy naukowej poszukiwali odpowiedzi na ważne pytania i koncentrowali się wyłącznie w budowaniu swojej kariery na właśnie tym. A jeśli koncentracja na ważnych pytaniach się rzeczywiście powiedzie, będzie skuteczna, to kariera, nagrody, takie jak stypendia START, pojawią się w pewnym sensie same” – kontynuował prof. Guzik.

Ceremonia wręczania dyplomów

Po mowach otwierających uroczystość przyszedł czas na oficjalne wręczenie dyplomów stypendystkom i stypendystom 31. edycji programu START. Jako pierwsi dyplomy odebrali laureaci wyróżnieni, czyli osoby, których osiągnięcia zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Osoby te odbierały nagrody w następującej, alfabetycznej kolejności:

  • mgr Aneta Karpińska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, która otrzymała wyróżnienie za opracowanie metody pomiaru wnikania wybranych leków nowotworowych do żywych komórek. Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie przy opracowywaniu i stosowaniu leków przeciwnowotworowych w reżimie terapii celowanych.
  • mgr Danuta Liberda, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, która została doceniona za rozwój potencjału obrazowania w podczerwieni (IR) oraz tworzeniu modeli uczenia maszynowego w celu detekcji zmian nowotworowych; stworzenie modelu histopatologicznego raka przełyku oraz modelu klasyfikacyjnego pozwalającego na detekcję zapaleń i nowotworu trzustki.
  • mgr Agnieszka Sobolewska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski – otrzymała wyróżnienie za stworzenie kulturowej historii psychologii i psychoanalizy w Europie Środkowej. Laureatka odpowiada na kluczowe pytanie o rolę dyskursów psycho-medycznych w narodzinach nowoczesności, kształtowaniu się nowoczesnej koncepcji podmiotowości oraz ich wpływu na literacki modernizm.
  • dr inż. Dariusz Strugarek, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; otrzymał wyróżnienie za rozwój geodezyjnych, satelitarnych technik pomiarowych poprzez opracowanie autorskiej integracji danych SLR i GNSS do satelitów różnych typów, metodologii ich przetwarzania i kombinacji, oraz metody detekcji i eliminacji błędów systematycznych.

W ramach stypendium START przyznawane są również stypendia fundatorów. Do tej pory ustanowiono trzy takie stypendia.

  • Stypendium im. Barbary Skargi – może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką została dr inż. Zuzanna Miodońska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach. Dr inż. Zuzanna Miodońska opracowała narzędzia analizy akustycznej do badania mowy dziecięcej. Interdyscyplinarne badania wychodzące od tematyki językoznawczej, wykorzystujące narzędzia inżynieryjne, które mogą mieć zastosowanie w fonetyce eksperymentalnej i diagnostyce logopedycznej.
  • Od roku 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w programie START przyznaje wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. Ponadto głównym kryterium wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata. W tym roku otrzymał je dr Jan Kwapisz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się Modelem Standardowym i kwantową teorią grawitacji.
  • W bieżącym konkursie po raz drugi przyznane zostało stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora, czyli biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Stypendium otrzymała mgr Izabela Stupka z nCage Therapeutics sp. z o.o. Laureatka prowadzi interdyscyplinarne prace badawcze w dziedzinie nanoinżynierii. Zajmuje się klatkami DNA opartymi na białku TRAP, które tworzą programowalny nowatorski system podaży terapeutyków.
Laureatki i laureaci wyróżnień w 31. edycji programu START wraz z prezesem FNP, Maciejem Żyliczem oraz prof. Tomaszem Guzikiem, przewodniczącym Rady FNP

W kolejności alfabetycznej odczytano nazwiska pozostałych laureatów, którzy podobnie jak osoby wyróżnione odbierali dyplom z rąk prof. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz prof. Tomasza Guzika, przewodniczącego Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz wykonywano pamiątkowe zdjęcie.

Wspólne zdjęcia wszystkich laureatów 31. edycji programu START

Po wspólnym zdjęciu wszystkich laureatów zgromadzeni goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad, aby w gronie najbliższych móc kontynuować świętowanie.

Zapis transmisji z uroczystości dostępny jest na portalu YouTube.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia >>

W wydarzeniu udział potwierdzili również liczni dziennikarze. Poniżej prezentujemy wybrane materiały, które powstały w ramach uroczystości:

Przeczytaj także:

Autorką zdjęć jest Magdalena Wiśniewska-Krasińska


Jak możesz pomóc młodym naukowcom?

Możesz w każdej chwili wesprzeć stypendystów programu START, dokonując darowizny:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Tytuł wpłaty:

„Darowizna – program START”

Numer konta:

06 1090 1870 0000 0001 3538 5719

IBAN: PL06 1090 1870 0000 0001 3538 5719
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Santander Bank Polska S.A.

1,5% podatku

Wybierając Fundację na rzecz Nauki Polskiej (nr KRS: 0000109744) w zeznaniu podatkowym również wspierasz młodych naukowców w Polsce. Środki pozyskane w ten sposób w całości trafiają do przyszłych stypendystów programu START.

Przeczytaj, jak do tej pory wykorzystaliśmy środki uzyskane z 1%.

Także w celu rozwoju programu START Fundacja nawiązuje partnerstwa instytucjonalno-biznesowe. Partnerem programu START jest Fundacja PZU.

Z góry dziękujemy za wsparcie najwybitniejszych polskich uczonych na początku ich drogi!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.