Miło nam poinformować, że coraz więcej osób prywatnych i instytucji wspiera program START dla wybitnych młodych naukowców będących na początku kariery badawczej. Do grona naszych partnerów dołączyła Fundacja PZU.

Program START prowadzimy od 27 lat. Co roku przekazujemy stypendia o wartości 3 mln złotych setce młodych naukowców przed 30. rokiem życia. Chcemy w ten sposób wesprzeć najzdolniejszych młodych ludzi w trudnych początkach ich kariery i motywujemy ich do dalszej pracy. Dzięki stypendiom START młodzi naukowcy mogą skoncentrować się na pracy badawczej i jednocześnie zadbać o swój „start” życiowy.

Rozstrzygnięty w maju konkurs 2019 mógł zostać realizowany dzięki wsparciu wielu osób prywatnych, firm i instytucji a także dzięki środkom pochodzącym z wpłat 1% podatku dochodowego na rzecz FNP. Program wspierają Narodowy Bank Polski, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz spółka SensDx. Partnerem naszego programu została również Fundacja PZU. Bardzo dziękujemy za państwa zaufanie!

Dr n. med. Mateusz Hołda, fot. archiwum prywatne. Nasz STARTOWIEC kieruje zespołem HEART, jednym z trzech liczących się na świecie zespołów zajmujących się kompleksowo anatomią serca. Znalazł się na liście 30 młodych Europejczyków będących liderami w swoich dziedzinach, którą ogłosił amerykański Forbes.

Jeden z naszych darczyńców prof. Szczepan Zapotoczny powiedział, że wsparcie w Polsce młodych naukowców na wczesnym etapie ich pracy naukowej ma kluczowe znaczenie dla ich późniejszych decyzji, a zdolności i umiejętności tych młodych ludzi są największym kapitałem naszej Ojczyzny. – Niech się młodzież uczy, niech Polska będzie mądra – powiedziało starsze małżeństwo, które wspiera anonimowo program START.

Zachęcamy do wspierania stypendystów programu START i przekazywania darowizn wszystkich, którzy podzielają naszą wiarę w to, że warto dawać szansę młodym ludziom i pomagać im rozwinąć skrzydła. Każda, nawet najmniejsza cegiełka jest dla nas bardzo ważna.

Wesprzyj młodych naukowców tutaj

Zapraszamy również firmy, które podzielają naszą misję, do współpracy z nami. Kontakt: Katarzyna Pronobis, email: pronobis@fnp.org.pl, tel. 728 344 249.

Przeczytaj też artykuł Karoliny Olszewskiej pt. „Dołożyć swoją cegiełkę” w raporcie rocznym Fundacji, str. 110, o tym, dlaczego uruchomiliśmy zbiórkę na rzecz stypendystów programu START i jakie były motywacje naszych darczyńców i partnerów, aby pomagać młodym naukowcom. Pobierz raport tutaj.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.