PRZEKAŻ 1,5% MŁODYM NAUKOWCOM

Nauka pomaga. Pomóż nauce.

Wesprzyj najwybitniejsze młode osoby na początku ich drogi badawczej!

NASZ KRS:

0000109744

1,5% DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW: STYPENDYSTÓW PROGRAMU START

Na sukces badawczy składają się lata wytężonej pracy i wyrzeczeń. A jednak pasja, pragnienie zrozumienia i naprawiania świata, ambicja i talent motywują wielu młodych ludzi, by wybrać zawód naukowca. Właśnie takich osób od lat szukamy. Do tej pory otoczyliśmy troską już trzy tysiące najzdolniejszych młodych naukowców. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli dalej pomagać najlepszym z nich!

PRZEKAŻ 1,5% I ZAINWESTUJ W MŁODE TALENTY!

Na kluczowym dla każdego człowieka etapie życia, kiedy to podejmuje się decyzję o kontynuacji bądź porzuceniu pracy badawczej, potrzebny jest bodziec. I nie chodzi jedynie o godne wynagrodzenie. Ważny jest przede wszystkim kredyt zaufania dający do zrozumienia: „Idziesz w dobrym kierunku. Czekamy na wyniki Twojej pracy”. Taką funkcję spełnia stypendium START. W ten sposób doceniamy dotychczasowy wysiłek tych młodych ludzi i motywujemy ich do dalszej pracy. Naszych stypendystów wybieramy z największą starannością, a potem przez wiele lat z dumą i radością śledzimy ich dokonania.

DLACZEGO TWOJE 1,5% JEST TAK POTRZEBNE?

Środki uzyskane z 1,5% Fundacja przeznacza w całości na stypendia START dla kandydatów wyróżnionych w konkursie, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Podstawowe stypendium wynosi 30 000 zł. Stypendium powiększone dzięki środkom z 1,5% – dla laureatów wyróżnionych w konkursie – wynosi 38 000 zł. Twoje 1,5% podatku umożliwi najzdolniejszym młodym naukowcom pełne poświęcenie się pracy badawczej, również tym, którzy szukają sposobów na pokonanie koronawirusa – aby pomóc nam wszystkim! Dziękujemy za Twoje wsparcie!

JAK PRZEKAZAĆ 1,5% MŁODYM NAUKOWCOM?

NASZ KRS: 0000109744

Aby przekazać 1,5% na młodych naukowców, w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) w odpowiedniej rubryce należy wpisać:

KRS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: 0000109744

Możesz rozliczyć swój podatek, używając specjalnego oprogramowania. Jest ono dostępne zarówno w wersji online, jak i w wersji do pobrania:

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Twój e-PIT przygotowany przez Urząd Skarbowy:

Dzięki tej usłudze podatnicy wypełniający PIT-37 lub/i PIT-38 otrzymają gotowe do akceptacji zeznanie podatkowe – wypełnione na podstawie danych posiadanych przez urzędy skarbowe. Zeznanie e-PIT będzie od 15 lutego dostępne pod adresem podatki.gov.pl – w zakładce e-PIT. Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1,5%, według informacji z ubiegłego roku. Te dane możesz edytować: dodać lub zmienić numer KRS organizacji, której chciałbyś przekazać 1,5% za poprzedni rok.

Przeczytaj więcej informacji o usłudze Twój e-PIT

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1,5%?

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1,5% na rzecz OPP (organizacji pożytku publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

a więc wszyscy wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

NASZ KRS: 0000109744

TAK MÓWIĄ O PROGRAMIE START JEGO LAUREATKI I LAUREACI:

START to bardzo ważne i prestiżowe wyróżnienie dla młodych naukowców, które zawsze dodaje skrzydeł. Dzięki stypendium START spełniłem swoje jedno małe marzenie związane z kolarstwem górskim, a część środków wykorzystałem na realizację pierwszego samodzielnego projektu naukowego, co jeszcze bardziej rozbudziło we mnie pasję naukową by już po 14 latach doprowadzić do spełnienia kolejnego marzenia – polskiego Nobla, czyli Nagrody FNP. Z takim startem jestem pewien, że to, co najciekawsze w nauce, jeszcze przede mną…. prof. dr hab. Marcin Drąg

Prof. Drąg otrzymał stypendium START w 2005 roku, a w 2019 roku został laureatem Nagrody FNP za opracowanie nowej platformy technologicznej umożliwiającej otrzymywanie związków biologicznie aktywnych, w szczególności inhibitorów enzymów proteolitycznych, mogących być podstawą nowych terapii, leków czy metod diagnostycznych. Nasz laureat od lutego prowadzi badania nad wirusem COVID-19. Publikacja (z wynikami badań) zespołu prof. Drąga jest jeszcze w trakcie recenzowania, ale jego zespół już teraz nieodpłatnie udostępnił swoje wyniki naukowcom z całego świata. „Nie patentowaliśmy tego. Preprint publikacji jest dostępny online. To jest prezent z mojego laboratorium dla wszystkich zainteresowanych”, mówi profesor Drąg.

Bardzo się cieszę, że ktoś docenił to, co robię. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, które dodaje mi wiary i pozwala mi dalej pracować z pełną energią. dr Hanna Wojewódka

Stypendystka START z 2017 r. w dziedzinie matematyki, wyróżniona w konkursie

To jest bardzo duże wyróżnienie. Jeśli w swoim CV napisze się, że było się stypendystą START-u, to bardzo pomaga potem w karierze naukowej. prof. Karol Grela

Stypendysta START z 1998 roku. Otrzymał Nagrodę FNP w 2014 roku za opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich zastosowanie w praktyce przemysłowej.

Tego typu nagrody pomagają młodym, obiecującym naukowcom zostać w kraju i pracować na rzecz polskiej nauki. dr hab. inż. Aleksandra Parteka

Stypendystka START w 2010 r. w dziedzinie ekonomii

Stypendia FNP są dla ludzi. Fundacja bierze pod uwagę, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i czy jesteśmy warci inwestycji. To wsparcie daje spokój psychiczny, pozwala zająć się nauką. dr Martyna Molak-Tomsia

Laureatka START z 2015 r. w dziedzinie archeologii i biologii molekularnej, wyróżniona w konkursie

Istnieją bakterie oporne na antybiotyki, które powodują poważne choroby. Wiele z nich do życia potrzebuje białek zaplątanych w węzły. Takie węzły, podobnie jak zapętlone liny podczas wspinaczki górskiej, stabilizują i wzmacniają cząsteczki. A gdyby tak udało się stworzyć cząsteczkę blokującą węzeł, który jest kluczowy dla poprawnego działania białka? Białko przestałoby działać i bakteria by nie przeżyła. To byłby wymarzony antybiotyk i przełom w wielu chorobach, na które medycyna nie ma lekarstwa! – marzy badaczka. Agata Perlińska

Stypendystka START z 2019 r. w dziedzinie bioinformatyki, której stypendium zostało podwyższone dzięki środkom z 1%.

Sposób oceny w stypendium START – wyjątkowo wnikliwy, obejmujący bardzo liczne recenzje, pozwala rzeczywiście na wyłonienie przyszłych bardzo skutecznych naukowców i ludzi, którzy są gotowi się bezgranicznie poświęcić dla nauki. prof. Tomasz Guzik

Stypendysta START w 2001 roku w dziedzinie medycyny. W 2010 roku otrzymał Nagrodę FNP za pionierskie badania stanowiące punkt wyjścia do poszukiwania całkowicie nowych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego, które występuje u ok. 30% ludzi, a jego przyczyna i mechanizm pozostają nieznane u 95% pacjentów.

Program START jest rozpoznawalnym programem w środowisku naukowym i zostanie jego laureatem jest chyba takim drobnym marzeniem każdego młodego naukowca. Dzięki niemu dowiedziałem się, jak inni oceniają moje dotychczasowe osiągnięcia i nad czym jeszcze powinienem popracować. To, co jest również bardzo istotne w programie START, to sama wysokość stypendium, które otrzymują laureaci – biorąc pod uwagę wysokość zarobków na uczelni na stanowisku asystenta, jest to na pewno motywujący czynnik! Rafał Muda

Stypendysta START z 2020 r. w dziedzinie ekonomii, którego stypendium zostało podwyższone dzięki środkom z 1%.

JAK DO TEJ PORY WYKORZYSTYWALIŚMY ŚRODKI UZYSKANE Z 1,5%?

 

Przeczytaj więcej o tym, jak wykorzystywaliśmy środki z 1,5% w poprzednich latach: link.

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera:

PRZEKAŻ 1,5% MŁODYM NAUKOWCOM

Najzdolniejsi młodzi naukowcy potrzebują wsparcia na starcie swojej drogi naukowej. Pomóż im, aby mogli skupić się na pracy badawczej. Zainwestuj swoje 1,5% podatku w młode talenty!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.