PRZEKAŻ 1% MŁODYM NAUKOWCOM

Najzdolniejsi młodzi naukowcy potrzebują wsparcia na starcie swojej drogi naukowej. Pomóż im, aby mogli skupić się na pracy badawczej i osiągać sukcesy na miarę nagrody Nobla!


Rozliczenie PIT z PITax.pl

1% DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Na sukces badawczy składają się lata wytężonej pracy i wyrzeczeń. A jednak pasja, pragnienie zrozumienia i naprawiania świata, ambicja i talent motywują wielu młodych ludzi, by wybrali zawód naukowca. Właśnie takich osób od lat szukamy. Do tej pory otoczyliśmy troską już prawie trzy tysiące najzdolniejszych młodych naukowców. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli dalej pomagać najlepszym z nich!

PRZEKAŻ 1% I RAZEM Z NAMI ZAINWESTUJ W MŁODE TALENTY!

Na kluczowym dla każdego człowieka etapie życia, kiedy to podejmuje się decyzję o kontynuacji bądź porzuceniu pracy badawczej, potrzebny jest bodziec. I nie chodzi jedynie o godne wynagrodzenie. Ważny jest przede wszystkim kredyt zaufania dający do zrozumienia: „Idziesz w dobrym kierunku. Czekamy na wyniki Twojej pracy”. Taką funkcję spełnia stypendium START. W ten sposób doceniamy dotychczasowy wysiłek tych młodych ludzi i motywujemy ich do dalszej pracy. Naszych stypendystów wybieramy z największą starannością, a potem przez wiele lat z dumą i radością śledzimy ich dokonania.

DLACZEGO TWÓJ 1% JEST TAK POTRZEBNY?

Jeśli zdecydujesz się przekazać Fundacji 1% swojego podatku, to otrzymane pieniądze w całości przeznaczymy na stypendia dla młodych naukowców. Pasjonatów, którzy nieustannie poszukują rozwiązań nurtujących wszystkich nas problemów, zarówno tych praktycznych – dotyczących zdrowia czy poprawy jakości życia, jak i odpowiedzi na fundamentalne pytania – o prawa, jakimi rządzi się świat i o nasze miejsce w nim. Razem z Tobą umożliwimy młodym naukowcom pełne poświęcenie się pracy badawczej. Pomożemy im osiągać sukcesy na miarę Nobla!

Środki uzyskane z 1% Fundacja przeznacza w całości na stypendia START dla kandydatów wyróżnionych w konkursie, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w trzech obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia wyróżnionych laureatów są powiększone – w ubiegłych latach wynosiły 36 000 zł.

JAK PRZEKAZAĆ 1% MŁODYM NAUKOWCOM?

Pobierz formularz PIT zeznania podatkowego:


Rozliczenie PIT z PITax.pl

Aby przekazać 1% na młodych naukowców, w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) w odpowiedniej rubryce należy wpisać:

1. numer KRS Fundacji – 0000109744
2. wnioskowaną kwotę, czyli sumę, którą chcemy przekazać – nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego
3. w rubryce „cel szczegółowy” wpisać: 1 procent na naukę

Darmowy program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Twój e-PIT przygotowany przez Urząd Skarbowy:

Dzięki tej usłudze podatnicy wypełniający PIT-37 lub/i PIT-38 otrzymają gotowe do akceptacji zeznanie podatkowe – wypełnione na podstawie danych posiadanych przez urzędy skarbowe. Zeznanie e-PIT będzie od 15 lutego dostępne pod adresem podatki.gov.pl – w zakładce e-PIT. Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Te dane możesz edytować: dodać lub zmienić numer KRS organizacji, której chciałbyś przekazać 1% za 2018 rok.

Przeczytaj więcej informacji o usłudze Twój e-PIT

NASZ KRS: 0000109744

 

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1%?

 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (organizacji pożytku publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

a więc wszyscy wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

 

 

TAK MÓWIĄ O PROGRAMIE START JEGO LAUREATKI I LAUREACI:

 

 

Bardzo się cieszę, że ktoś docenił to, co robię. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, które dodaje mi wiary i pozwala mi dalej pracować z pełną energią.

  dr Hanna Wojewódka

 

To jest bardzo duże wyróżnienie. Jeśli w swoim CV napisze się, że było się stypendystą START-u, to bardzo pomaga potem w karierze naukowej.

  prof. Karol Grela

 

Sposób oceny w stypendium START – wyjątkowo wnikliwy, obejmujący bardzo liczne recenzje, pozwala rzeczywiście na wyłonienie przyszłych bardzo skutecznych naukowców i ludzi, którzy są gotowi się bezgranicznie poświęcić dla nauki.

  prof. Tomasz Guzik

 

Stypendia FNP są dla ludzi. Fundacja bierze pod uwagę, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i czy jesteśmy warci inwestycji. To wsparcie daje spokój psychiczny, pozwala zająć się nauką.

  dr Martyna Molak-Tomsia

 

Nagrodę dostałam tuż po urodzeniu dziecka. Te pieniądze pozwoliły mi na zapewnienie opieki dziecku i na powrót do nauki.

  dr Joanna Stachowska-Piętka

 

Tego typu nagrody pomagają młodym, obiecującym naukowcom zostać w kraju i pracować na rzecz polskiej nauki.

  dr hab. inż. Aleksandra Parteka

 

NEWSLETTER

 

 

Zapisz się do naszego newslettera:

 

PRZEKAŻ 1% MŁODYM NAUKOWCOM

Najzdolniejsi młodzi naukowcy potrzebują wsparcia na starcie swojej drogi naukowej. Pomóż im, aby mogli skupić się na pracy badawczej i osiągać sukcesy na miarę nagrody Nobla!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

FreshMail.pl