Kim Jesteśmy?

Kim Jesteśmy?

Jesteśmy częścią systemu finansowania nauki w Polsce, systemu, na który składają się nie tylko agencje rządowe. Jest w nim także miejsce na organizację pozarządową, podmiot niezależny, który działa trochę inaczej niż instytucje państwowe, ale współpracuje z nimi, gdy jest taka potrzeba. Łączy nas na pewno wspólna troska o naukę jako całość.

Odróżnia nas od siebie źródło finansowania. My, choć wchodzimy czasem w sojusz z administracją publiczną i bierzemy udział w procesie wydawania funduszy strukturalnych w Polsce, to jesteśmy prywatną fundacją, opierającą swoją niezależność na możliwości samodzielnego kreowania i finansowania swoich działań.

Mamy też odmienną filozofię podziału nauk na stosowane i podstawowe. My uważamy, że nie ma sensu dzielić nauki na podstawową i stosowaną, możemy mówić tylko o dobrej i złej nauce. Ta dobra na pewno będzie miała swoje konsekwencje – czy to społeczne, czy też „namacalne”, w postaci produktów wdrożonych w gospodarce. Uciekamy od podziału stosowanego w poprzednim wieku i po prostu wspieramy bardzo dobrą naukę.

Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej