O akcji

 

Najzdolniejsi młodzi naukowcy potrzebują wsparcia na starcie swojej drogi naukowej

Jesteśmy organizacją pozarządową, która wspiera utalentowanych naukowców i ambitne projekty badawcze. Chcemy, aby z efektów pracy najlepszych polskich naukowców mogli korzystać wszyscy. Już od niemal trzydziestu lat otaczamy troską najzdolniejszych młodych naukowców w programie START. Stypendia co roku trafiają do 100 młodych badaczy, a otrzymane pieniądze pozwalają im skoncentrować się na pracy naukowej i zadbać o START życiowy.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów w programie START liczy już 3100 osób.

Co roku przekazujemy najzdolniejszym młodym naukowcom aż 3 mln złotych. Pomóż nam dalej realizować ten cel!

Otrzymane pieniądze w całości przeznaczymy na stypendia dla młodych naukowców, zaś wszystkie koszty administracyjne pokryjemy sami. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli dalej pomagać najlepszym młodym naukowcom i stworzymy im lepsze warunki do pracy!

Cel akcji:

Dzięki Państwa wsparciu chcemy pomóc najzdolniejszym młodym naukowcom w trudnych początkach ich kariery badawczej i sfinansować dla nich stypendia w programie START.

Organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: pozarządowa organizacja typu non profit istniejąca od 1991 roku. Naszą misją jest wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć i wynalazków naukowych.

Adres

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa

CHCESZ POMÓC?

Wesprzyj naszą akcję i dołącz do grona Darczyńców.

Zostań Darczyńcą!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.