Aż 21 wybitnych uczonych bierze udział w kampanii zachęcającej do przekazania 1,5% podatku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kampania odbywa się pod hasłem „Nauka pomaga – pomóż nauce”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na fundamentalną rolę nauki i naukowców w rozwoju cywilizacyjnym i na potrzebę wspierania młodych, zdolnych badaczy i badaczek – stypendystów programu START – poprzez przekazanie 1,5% podatku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na stypendia dla nich.

Do udziału w kampanii zostali zaproszeni laureaci i laureatki programów FNP, reprezentujący różne dziedziny nauki i będący na różnych etapach kariery. W trakcie kampanii prezentowane były ich badania i osiągnięcia naukowe oraz wpływ ich prac na otaczającą nas rzeczywistość. Każdy bohater kampanii miał swoją własną literkę, powiązaną z prowadzonymi badaniami, którą prezentował na specjalnie przygotowanej koszulce. Wszystkie literki stworzyły hasło kampanii „Nauka pomaga – pomóż nauce”. W efekcie powstała seria zdjęć, publikowanych w mediach społecznościowych Fundacji, oraz animacja finałowa, którą przedstawiamy poniżej.

„Dla FNP środki pochodzące z odpisu podatku dochodowego stanowią znaczącą pomoc we wspieraniu młodych naukowców, laureatów programu START. Całość kwoty zebranej od darczyńców z 1,5% trafi do naszych stypendystów i wierzę, że jest to najlepsza inwestycja w przyszłość nauki w Polsce. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą kampanię oraz wszystkim naszym darczyńcom” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Dotychczas FNP nagrodziła 3 400 osób. Stypendia trafiają do najzdolniejszych młodych naukowców i naukowczyń pracujących w Polsce i wspierają ich codzienną pracę badawczą.

Zapraszamy do zapoznania się sylwetkami uczonych, którzy biorą udział w kampanii, a którzy na co dzień pracują nad zagadnieniami istotnymi dla nas wszystkich.

(N) dr inż. Emilia Kozłowska

wykorzystuje nowoczesne technologie z obszaru matematyki stosowanej, które mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności w leczeniu raka

(A) prof. Grzegorz Litwinienko

bada aktywność antyoksydantów, które pełnią bardzo ważną rolę m.in. w prawidłowym funkcjonowaniu komórek oraz w stabilizacji jakości produktów spożywczych

(U) prof. Piotr Garstecki

pracuje nad jak ultraszybkie oznaczanie antybiotykooporności bakterii, które ma zastosowanie w nowoczesnej diagnostyce medycznej.

(K) prof. Stefan Dziembowski

zajmuje się jak kryptografią, a wyniki jego badań przyczyniają się do poznania metod obrony przed różnego rodzaju atakami na systemy bezpieczeństwa

(A) prof. Marcin Drąg

bada aktywność proteaz wirusów, które wywołały m.in. pandemię COVID-19, a wyniki jego badań przyczyniły się do powstania leku na koronawirusa

 

(P) prof. Natalia Letki

bada postawy obywatelskie, pro-ekologiczne i podatkowe oraz postawy wobec uchodźców, które są częścią życia nas wszystkich

(O) prof. Andrzej Dziembowski

prowadzi badania nad ogonami poli(A), które są obecne na końcu każdego mRNA, chroniąc je przed degradacją; wyniki tych badań umożliwiają doskonalenie  leków opartych na technologii mRNA mających szerokie zastosowanie profilaktyczne i terapeutyczne

(M) prof. Jacek Jemielity

opracowuje modyfikacje mRNA, które mogą posłużyć jako narzędzia do zastosowań terapeutycznych, takich jak np. szczepionki przeciwnowotworowe

(A) prof. Krzysztof Pyrć

przedmiotem jego badań jest analiza interakcji pomiędzy wirusem a komórką gospodarza, a jej wyniki służą zastosowaniom w obszarze leków przeciwwirusowych

(G) dr hab. Karolina Pierzynowska

bada działanie genisteiny, która ma ogromny potencjał w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi

(A) prof. Wojciech Fendler

prowadzi aplikacyjne badania nad mikroRNA mające na celu stworzenie testu diagnostycznego, który może przyspieszyć selekcję pacjentów do ratującego życie przeszczepu szpiku

 

(P) dr Szymon Sobek

zajmuje się przetwarzaniem i recyklingiem biomasy oraz odpadów m.inw ekologiczną energię, czym wspiera wysiłki na rzecz zmniejszania zanieczyszczenia środowiska odpadami

(O) dr Karolina Ćwiek-Rogalska

analizuje doświadczenia osadników związane z rzeczami pozostawionymi przez poprzednich mieszkańców, a wyniki jej badań pokazują, jak analiza  teraźniejszości w kontekście przeszłości pozwala lepiej zrozumieć nas samych

(M) dr Monika Pasiecznik

w jej pracach muzyka jest krytyczną praktyką artystyczno-badawczą, pomagającą zrozumieć współczesny świat

(Ó) dr Agata Karska

bada sposoby powstania planet i gwiazd

(Ż) dr Magdalena Osial

oczami chemiczki na co dzień badającej nanomateriały, za pomocą eksperymentów pokazuje życie dzieciom i dorosłym, dzięki czemu zwiększa się zarówno nasza ciekawość, jak i rozumienie świata

 

(N) dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak

bada kluczowe mechanizmy prawidłowego funkcjonowania naskórka, co pozwoli na projektowanie nowych terapii dla bardzo szerokiej grupy pacjentów

(A) prof. Marcin Stępień

projektuje aromatyczność -cechę związków, która pozwala na kontrolowanie właściwości organicznych barwników i materiałów półprzewodnikowych, a efekty tych badań są  przydatne w przemyśle

(U) prof. Natalia Marek-Trzonkowska

w swoich badaniach wykorzystuje naturalną moc układu odpornościowego nad szczepionkami przeciwnowotworowymi

(C) prof. Urszula Stachewicz

tworzy wzmocnione membrany, które zatrzymują ciepło, a membrany takie mają wiele zastosowań biomedycznych

(E) dr hab. inż. Paulina Kasperkiewicz

podgląda enzymy w działaniu, aby można było tę wiedzę wykorzystać do badań nad szybkimi testami diagnozującymi choroby nowotworowe

 

NAUKA POMAGA – POMÓŻ NAUCE 1,5%

Przekaż Twoje 1,5% młodym uczonym, których Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera w ramach programu START  Przekaż 1,5% – start.fnp.org.pl

Dowiedz się więcej:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.