Z radością informujemy, że wśród nagrodzonych w konkursie ERC Starting Grant 2018 znaleźli się polscy naukowcy, w tym laureaci naszej fundacji. Jednym z nich jest dr Piotr Achinger z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie, laureat programu START 2016.

Grant dla naszego laureata wynosi 1 007 500 EUR. Dr Piotr Achinger dzięki otrzymanym funduszom będzie realizował projekt dotyczący topologii rozmaitości algebraicznych i ich zastosowania w arytmetyce, fizyce matematycznej i równaniach różniczkowych. Nasz laureat otrzymał stopień doktora w 2015 roku pod kierunkiem prof. Arthura Ogusa na University of California w Berkeley w USA. Odbył dwuletnie stypendium podoktorskie EPDI, w ramach którego spędził rok w Instytucie Matematycznym PAN oraz rok w Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) w Paryżu. W 2016 roku otrzymał stypendium START w dziedzinie matematyki. Od 2017 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie.

W tegorocznej edycji Starting Grant do ERC spłynęło 3170 wniosków, z których jedynie około 13 proc. otrzymało finansowanie. ERC Starting Grants finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych mają na celu wspieranie przyszłych naukowych liderów, którzy znajdują się na etapie tworzenia grupy badawczej i przeprowadzania pierwszych niezależnych badań. Ten schemat finansowania przeznaczony jest dla dobrze zapowiadających się naukowców, którzy zdążyli już udowodnić, że mają potencjał, by stać się niezależnymi liderami badawczymi. Granty wspierają powstawanie nowych doskonałych grup badawczych.

Serdecznie gratulujemy!

#JestemStartowcem

Na zdjęciu od lewej: dr Piotr Achinger, prof. Maciej Żylicz, prezes FNP, prof. Andrzej Jerzmanowski, były przewodniczący Rady FNP podczas uroczystości wręczenia dyplomów na Zamku Królewskim w Warszawie. Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.