Tygodnik „Polityka” po raz 18. przyznał Nagrody Naukowe dla wybitnych młodych badaczy. Wśród pięciu nagrodzonych znalazło się aż czterech naszych START-owców!

Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Każdy z laureatów otrzymał stypendium w wysokości 15 tys. zł. Nagrodzonych zostało także dziesięciu finalistów, którzy otrzymali po 5 tys. zł.

W kategorii nauk humanistycznych nagrodę otrzymał dr Jan Olaszek z Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (laureat programu START).

W dziedzinie nauk o życiu nagrodzono dra Szymona Drobniaka z Instytutu Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (laureat programu START oraz eNgage).

W obszarze nauk społecznych wyróżniony został dr Mateusz Czesław Strzelecki z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (laureat programu START oraz Homing Plus).

W kategorii nauk ścisłych nagrodę otrzymał dr inż. Daniel Prochowicz z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (laureat programu START).

Wśród wyróżnionych finalistów również znaleźli się laureaci programów FNP: Agnieszka Dauksza (literaturoznawstwo), Piotr Kubiński (literaturoznawstwo), Witold Nowak (biologia), Jacek Bil (medycyna), Łukasz Marciniak (fizyka), Miłosz Kadziński (informatyka).

Serdecznie gratulujemy!

#JestemStartowcem

Na zdjęciu dr Jan Olaszek, fot. archiwum POLITYKI

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

FreshMail.pl