Spacery i lunche z noblistami, wykłady i dyskusje moderowane oraz wiele innych wydarzeń odbyło się podczas spotkania sześciuset młodych naukowców z całego świata z laureatami nagrody Nobla w niemieckim miasteczku Lindau. Jak co roku umożliwiliśmy udział w tym wydarzeniu stypendystom programu START.

Tegoroczne, 68. spotkanie w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim dotyczyło zagadnień związanych z naukami biologicznymi. Wzięło w nim udział 39 noblistów z dziedziny chemii, fizyki oraz fizjologii i medycyny, wśród nich m. in. Elizabeth H. Blackburn, Joachim Frank, Michael Levitt, Yoshinori Ohsumi, sir Richard J. Roberts i Michael W. Young.

Prof. Michael Levitt, laureat Nagrody Nobla, podczas tzw. spaceru naukowego z młodymi naukowcami w Lindau. Fot. Christian Flemming/Lindau Nobel Laureate Meetings

Na spotkanie przyjechało 600 młodych naukowców reprezentujących 84 różne narodowości z całego świata. Wśród nich znalazło się sześcioro ubiegłorocznych stypendystów START – specjalistów w dziedzinie nauk medycznych i biologicznych, którzy pomyślnie przeszli wieloetapowy proces rekrutacji na to wydarzenie: Mateusz Adamiak (Warszawski Uniwersytet Medyczny), dr Ewa Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski), Adrian Chrobak (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum), dr Mateusz Hołda (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum), dr Natalia Małek (Instytut Farmakologii PAN), dr Michał Turek (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej).

Poniżej publikujemy wrażenia naszych stypendystów ze spotkania w Lindau, które odbyło się w dniach 24-29 czerwca 2018 r.:

„Spotkanie w Lindau łączy naukowców z całego świata oraz łączy różne pokolenia i różne dziedziny nauki, umożliwiając ciągły przepływ wiedzy, zakorzeniając pasję do nauki i dając inspiracje do dalszej pracy naukowej”.

„Uczestnictwo w zjeździe było olbrzymią inspiracją i szalenie interesującym doświadczeniem. Możliwość porozmawiania z jednym laureatem nagrody Nobla jest dla naukowca niebywałym szczęściem, a podczas zjazdu uczestnicy mieli możliwość obcowania z aż 39 laureatami”.

„Jestem pewien, że to spotkanie znacząco wpłynie na moje życie, a w szczególności na moją dalszą karierę naukową”.

„Szczęśliwie laureaci towarzyszyli nam, młodym naukowcom, w ciągu całego tygodnia, co umożliwiało przeprowadzenie indywidualnych rozmów z większością z nich. Najbardziej owocna była dla mnie rozmowa z prof. Martinem Chalfie, który podsunął mi pomysł na wprowadzenie nowej techniki do moich badań (…)”.

„Licznym aktywnościom naukowym towarzyszył niezwykle bogaty program socjalny. Organizatorzy spotkania dostarczali codziennie niezliczonych możliwości do wzajemnych, mniej formalnych spotkań, wliczając w to choćby spacery i lunche z noblistami”.

„Głównym wnioskiem z konferencji jest dla mnie: recognize unexpected – słowa prof. Erwina Nehera, które oddają według mnie podstawową zasadę wielkich odkryć. Większość noblistów w swoich przemówieniach podkreślała, że nie spodziewała się swoich odkryć. Ich dociekliwość, skoncentrowanie się na jednej dziedzinie przez wiele lat i duże doświadczenie powodowały, że nobliści zauważali niespodziewane wyniki i prowadzili badania, by je wytłumaczyć”.

„Nobliści podkreślali, że prace naukowe od początku nastawione na zdobywanie nagród są z góry skazane na porażkę”.

„Wyjazd do Lindau dał mi nie tylko możliwość obcowania z najznakomitszymi umysłami w mojej dziedzinie nauki, lecz był także okazją do poznania innych młodych naukowców”.

„Spotkania i rozmowy z uczestnikami konferencji zaowocowały nowymi, wspólnymi projektami naukowymi”.

„Przez jeden tydzień w roku Lindau staje się prawdziwą świątynią wiedzy i kreatywności, znacząco wpływając na późniejszy kształt świata.”

Nasz START-owiec Adrian Chrobak i prof. Martin Chalfie, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie białka zielonej fluorescencji. 68 spotkanie w Lindau, czerwiec 2018. Fot. archiwum prywatne Adriana Chrobaka.

Spotkania młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla w Lindau powstały z inicjatywy dwóch lekarzy z Lindau, Franza Karla Heina i Gustava Wilhelma Parade oraz Hrabiego Lennarta Bernadotte, członka szwedzkiej rodziny królewskiej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1951 r. Od tamtego czasu, odbywające się pod hasłem „Misja Edukacja”, Spotkania Laureatów Nagrody Nobla w Lindau, ewoluowały w uznane na arenie międzynarodowej forum debaty naukowej nad problemami o znaczeniu globalnym i zyskały licznych partnerów i zwolenników na całym świecie.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na mocy porozumienia zawartego z Radą Spotkań z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau od 2006 r. nominuje członków polskiej delegacji, biorących udział w spotkaniach. Młodzi, utalentowani badacze są wybierani spośród stypendystów prestiżowego programu START, skierowanego do najlepszych młodych polskich naukowców. Koszty udziału w spotkaniu w Lindau pokrywają FNP i organizatorzy.

Więcej informacji o spotkaniach w Lindau tutaj

#JestemStartowcem

Na zdjęciu tytułowym: nasz laureat Adrian Chrobak (trzeci od prawej w dolnym rzędzie) wraz z innymi młodymi naukowcami podczas czerwcowego spotkania w Lindau i laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Peterem Agre (w górnym rzędzie), odkrywcą akwaporyn – struktur białkowych w błonach komórkowych odpowiedzialnych za transport wody. Fot. archiwum prywatne A. Chrobaka.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.