Tygodnik „Polityka” już po raz 22. przyznał najzdolniejszym młodym naukowcom prestiżowe nagrody. Aż trzy badaczki spośród wyłonionych tego roku pięciorga laureatów to stypendystki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

„Polityka” przyznaje wyróżnienia w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Każda z nagrodzonych za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój nauki osób otrzymała stypendium w wysokości 15 tys. zł oraz możliwość udzielenia wywiadu na łamach tygodnika. Pozostałej dziesiątce finalistów przyznano nagrody finałowe (5 tys. zł). W gronie laureatów tegorocznej edycji znalazły się beneficjentki programu START prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej: dr Karolina Ćwiek-Rogalska, dr hab. Joanna Rak, prof. UAM oraz dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj.

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska – stypendystka programu START w roku 2018 i laureatka Nagrody „Polityki” w kategorii nauki humanistyczne – jest kulturoznawczynią, bohemistką i etnolożką. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badaczki koncentrują się wokół zagadnienia powojennych przesiedleń w Polsce, Czechach i Słowacji. Przedmiotem swoich analiz dr Ćwiek-Rogalska czyni doświadczenia nowych osadników i ich powiązania z rzeczami pozostawionymi przez poprzednich mieszkańców. Ten lokalny, osadzony w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej, temat naukowczyni zdołała przenieść na forum światowe.

Prof. UAM dr hab. Joanna Rak – stypendystka programu START w roku 2019 i laureatka Nagrody „Polityki” w kategorii nauki społeczne – pracuje w Zakładzie Kultury Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszarem swoich badań uczyniła protesty społeczne i kondycję demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji i zaangażowania demonstrantów oraz ich relacji z przedstawicielami władzy. W ramach prowadzonych analiz prof. Rak sformułowała przełomową teorię dotyczącą odmiennego wykorzystywania przemocy politycznej przez siły demokratyczne i antydemokratyczne.

Dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj – stypendystka programu START w roku 2020 i laureatka Nagrody „Polityki” w kategorii nauki techniczne – pracuje jako adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest ekspertką w dziedzinie analizy obrazów biomedycznych i biologicznych. Opracowała algorytmy wspierające diagnostykę histopatologiczną nowotworów płuc, raka prostaty, raka piersi, chłoniaka DLBCL oraz chorób nerek. Przygotowane przez nią oprogramowanie umożliwia także wykrycie obecności komórek układu odpornościowego, które mogą sugerować skuteczność danego leczenia.

Więcej informacji na temat tegorocznych finalistów i laureatów można znaleźć na stronie tygodnika „Polityka”.

#JestemStartowcem

Cała nadzieja w nauce. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Wesprzyj najwybitniejszych młodych badaczy w programie START. Pomóż im zmieniać świat!

Dowiedz się, jak to zrobić tutaj.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.