Dr Wojciech Hardy i dr Karol Szafranek, stypendyści programu START, wezmą udział w Spotkaniu w Lindau z laureatami Nagrody Nobla i kilkuset młodymi naukowcami z całego świata. 7. Lindau Meeting on Economic Sciences odbędzie się w dn. 23-27 sierpnia.

Dr Wojciech Hardy i dr Karol Szafranek, stypendyści Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jeszcze w 2020 r. pomyślnie przeszli wieloetapowy proces rekrutacji i zakwalifikowali się do udziału w Spotkaniu w Lindau, które w tym roku, po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią, wraca do formy stacjonarnej. Tym samym znaleźli się w gronie blisko 330 młodych naukowców z 64 państw – studentów, doktorów i post-doców poniżej 35. roku życia, którzy w niemieckim Lindau będą mieli okazję poznać 19 Noblistów z ekonomii z ostatnich 25 lat.

Pięciodniowy program spotkania przewiduje wykłady i dyskusje panelowe. Młodzi badacze z całego świata będą mieli również możliwość zaprezentowania własnych badań, nawiązania cennych kontaktów, uczestnictwa w sesji plakatowej i indywidualnych spotkań z Noblistami.

Spotkania młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla w Lindau powstały z inicjatywy dwóch lekarzy z Lindau, Franza Karla Heina i Gustava Wilhelma Parade oraz Hrabiego Lennarta Bernadotte, członka szwedzkiej rodziny królewskiej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1951 r. Od tamtego czasu odbywające się pod hasłem „Misja Edukacja” Spotkania Laureatów Nagrody Nobla w Lindau ewoluowały w uznane na arenie międzynarodowej forum debaty naukowej nad problemami o znaczeniu globalnym i zyskały licznych partnerów i zwolenników na całym świecie.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na mocy porozumienia zawartego z Radą Spotkań z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau od 2006 r. nominuje członków polskiej delegacji, biorących udział w spotkaniach. Młodzi, utalentowani badacze są wybierani spośród stypendystów prestiżowego programu START, skierowanego do najlepszych młodych polskich naukowców. Koszty udziału w spotkaniu w Lindau pokrywają FNP i organizatorzy.

Więcej informacji o spotkaniach w Lindau

Dr Wojciech Hardy studia doktorskie odbył na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 2020 roku jest adiunktem w Katedrze Transformacji Technologicznej. W 2019 r. otrzymał stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Tak przedstawia swoje zainteresowania naukowo-badawcze:

Postęp technologiczny, robotyzacja, cyfryzacja czy rozwój algorytmów wpłynęły na to, czy i jak pracujemy, ale także i na to, w jaki sposób spędzamy czas wolny od pracy. Mimo tego dokładny zakres tego wpływu wciąż nie został dogłębnie przebadany. Wyzwania nie ułatwia fakt, że zmiany te wydają się wciąż nabierać tempa. Wraz z zespołem LabFam (Interdisciplinary Centre for Labour Market and Family Dynamics) na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego staramy się odpowiedzieć na pytanie, jaki był wpływ tych zmian na rynek pracy oraz decyzje o posiadaniu dzieci. Z kolei z zespołem DELab UW (Digital Economy Lab) próbujemy zrozumieć, jak cyfryzacja zmieniła sektory kreatywne, tworząc zupełnie nowe formy twórczości i sprawiając, że to uwaga – a nie pieniądze – może być najcenniejszym zasobem, o który trzeba konkurować. Wreszcie, z zespołem ACEP (Association for Cultural Economics Poland) dążymy do popularyzacji ekonomii kultury i sektorów kreatywnych w Polsce.

Dr Karol Szafranek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie odbył również studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Od 2019 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGH w Zakładzie Modelowania Rynków Finansowych. W tym samym roku otrzymał stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest kierownikiem i wykonawcą grantów badawczych NCN. Od 2012 r. jest również zawodowo związany z Narodowym Bankiem Polskim.

Tak opisuje swoje zainteresowania naukowo-badawcze:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół empirycznych analiz i prognozowania procesów cenotwórczych na świecie oraz modelowania rynków finansowych i surowcowych. W pracy naukowej skupiam się na praktycznym opisie, modelowym wyjaśnieniu i ekonometrycznym prognozowaniu zjawisk makroekonomicznych zachodzących zarówno w gospodarce Polski, jak i w jej otoczeniu. W tym celu posługuję się zarówno uznanymi, zaawansowanymi metodami ekonometrycznymi oraz uczenia maszynowego, jak i opracowuję ich modyfikacje i rozszerzenia. Otrzymane w ten sposób wnioski mają charakter poznawczy, a w wybranych przypadkach cechują się również dużym znaczeniem dla formułowania polityki makrogospodarczej. Obecnie swoją uwagę poświęcam dynamicznym zmianom zachodzącym na rynku surowców energetycznych, w szczególności gazu ziemnego w Europie.

#JestemStartowcem

Cała nadzieja w nauce. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Wesprzyj najwybitniejszych młodych badaczy w programie START. Pomóż im zmieniać świat!

Dowiedz się, jak to zrobić tutaj.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.