Tak naprawdę kluczem do sukcesu jest znalezienie odpowiedniego zastosowania dla produktów z danych odpadów. Bo nie o samo przetworzenie chodzi, tylko o przetworzenie i wykorzystanie – tłumaczy dr Szymon Sobek, doktorant w Zakładzie Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2021 roku otrzymał stypendium START.

Wymyślony przez dr Sobka i zespół  „kociołek” do konwersji biomasy jest ogrzewany przy użyciu światła słonecznego, które jest zbierane i kondensowane dzięki specjalnym wklęsłym lustrom. Tematyka ta jest istotna poznawczo i bardzo ważna aplikacyjnie w kontekście odnawialnych źródeł energii. Wynikiem jego badań jest nowatorska konstrukcja reaktora i metody numerycznej analizy zjawisk w nim zachodzących. Prace mają duże znaczenie dla środowiska i gospodarki. Prowadzone przez zespół badacza prace nad modelami matematycznymi produkcji wodoru na obszarach Polski wykorzystujące sprzężone instalacje fotowoltaiczne i mikroturbiny wiatrowe prowadzić mogą do wzbogacenia Polskiej Strategii Wodorowej przygotowywanej przez Ministerstwo Klimatu.

Nasz Startowiec lubi czytać książki o eksploracji kosmosu, projektach zasiedlenia innych planet i uważa, że jeżeli chcemy kiedyś tego dokonać, to musimy nauczyć się wykorzystywać i przetwarzać każdy pojedynczy odpad. Bo tylko tak zorganizowana kolonia pozaziemska będzie w stanie przetrwać w trudnych warunkach, nie tylko planetarnych, ale także samej podróży.

Artykuł Eweliny Zambrzyckiej-Kościelnickiej o Szymonie Sobku ukazał się na stronie gazeta.pl w cyklu „Młoda Polska” . Do przeczytania tutaj.

Na zdjęciu Szymon Sobek, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska, Archiwum FNP

#JestemStartowcem

Cała nadzieja w nauce. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Wesprzyj najwybitniejszych młodych badaczy w programie START. Pomóż im zmieniać świat!

Dowiedz się, jak to zrobić tutaj

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.