Już po raz osiemnasty w ramach programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznano nagrody sześciu kobietom, które prowadzą badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu. W tym gronie znalazły się dwie laureatki programu START: dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska (START 2015 i 2016) oraz mgr Anna Piotrowska-Murzyn (START 2018).

Tegoroczne stypendystki prowadzą projekty, które mogą odpowiedzieć na kluczowe wyzwania współczesnej nauki w zakresie m. in. lepszych terapii dla pacjentów z bólem neuropatycznym, nowych strategii w leczeniu chorób wirusowych u ludzi i zwierząt czy rzadkich postaci cukrzycy oraz pomóc w zrozumieniu, jak informacja zapisana w genomie przekłada się na żywe organizmy i ich właściwości.

W konkursie L’Oréal-UNESCO zwyciężyły dwie laureatki programu START: dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska z Politechniki Wrocławskiej otrzymała stypendium habilitacyjne w wysokości 35 000 zł (projekt: „Nowe metody wizualizacji proteaz serynowych zaangażowanych w programowaną śmierć komórki”). Z kolei stypendium doktoranckie w wysokości 30 000 zł otrzymała mgr Anna Piotrowska-Murzyn z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie (projekt: „Określenie mechanizmów i potencjalnych punktów uchwytu substancji modulujących aktywność wybranych subpopulacji komórek glejowych w terapii bólu neuropatycznego”).

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2018 roku w Polsce wyróżniono 93 kobiety-naukowców. Wyboru co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej składające się z 16 wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe
i ośrodki badawcze.

Gala wręczenia nagród L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki odbyła się 14 listopada 2018 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. – Dziś możemy obserwować wspaniałe kariery naukowe kobiet, a ogromna rola badaczek jest coraz częściej dostrzegana i doceniana. Ciekawym przykładem jest chociażby ogłoszenie Marii Skłodowskiej-Curie najbardziej wpływową kobietą w historii (wg BBC, 2018). Niestety nie zawsze tak było i także dziś kwestia równości płci w nauce wymaga uwagi. Pięknym i najnowszym przykładem na potrzebę osiągnięcia równości płci w nauce jest ogólnoświatowa dyskusja, która wywiązała się po ogłoszeniu tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. W dziedzinie nauk ścisłych zostały one przyznane dwóm kobietom – Donnie Strickland w obszarze fizyki oraz Frances H. Arnold w obszarze chemii. Obie panie dołączyły do wciąż nielicznego grona kobiet: laureatek Nagrody Nobla – powiedziała podczas gali Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Wejdź na stronę programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: link

Na zdjęciu: dr inż. Paulina Kasperkiewicz, fot. OneHD.

#JestemStartowcem

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.