– W budowaniu kadru istotne jest wyczulenie na szczegóły, a jednocześnie umiejętność zobaczenia całości. W laboratorium pomaga mi to w umieszczeniu wyników pojedynczego eksperymentu w układance całego projektu i nie zgubieniu się w moich badaniach – o swojej pasji do fotografowania i o tym, jak posiadanie hobby może pozytywnie wpływać na pracę naukową mówi prof. dr hab. med. Dominika Nowis w wywiadzie dla portalu Hematoonkologia.

Laureatka naszych programów: START z 2004 roku oraz programu MENTORING w latach 2005-2014 pracowała w Zakładzie Immunologii WUM, a latach 2014-2015 w Pracowni Medycyny Genomowej przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby. W wieku 25 lat obroniła rozprawę doktorską dotyczącą zwiększania skuteczności terapii fotodynamicznej nowotworów, w wieku 33 lat uzyskała stopień doktora habilitowanego, zaś w wieku 38 lat – tytuł profesora nauk medycznych z rąk Prezydenta RP. Doświadczenie badawcze zdobywała podczas staży naukowych w Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie, MRC Weatherall Institute of Molecular Medicine Uniwersytetu Oksfordzkiego, University College Dublin, Indiana University School of Medicine oraz Uniwersytecie w Weronie. Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych, z których większość została opublikowana w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (jak PLoS Medicine, Nature Communications, Haematologica, Am J Pathol, Blood, Oncogene, Cancer Res, CA: Cancer Journal for Clinicians czy Clin Cancer Res).

Przeczytaj cały wywiad z naszą laureatką na portalu Hematoonkologia

O odkryciach naukowych profesor Nowis w artykule „Pokonać raka jego własną bronią” więcej pisaliśmy tutaj

Na zdjęciu: prof. dr hab. med. Dominika Nowis, laureatka START w 2004 r. (medycyna). Fot. Michał Teperek

#JestemStartowcem

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.