Nagrody dla stypendystek programu START! Paulina Marona otrzymała stypendium w konkursie L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki a Julia Radwan-Pragłowska zdobyła nagrodę specjalną w konkursie Innowacja jest kobietą fundacji Kobiety Nauki.

Mgr Paulina Marona zajmuje się badaniem roli białka MCPIP1 w procesach wzrostu, unaczynienia i progresji nowotworowej jasnokomórkowego raka nerki. Nowotwory nerki co roku dotykają niemal 300 tysięcy osób, a prawie 120 tysięcy umiera z powodu tej choroby. – Jestem przekonana, że badania prowadzone przez naszą grupę pomogą w lepszym zrozumieniu biologii raka nerki, a w przyszłości przyczynią się do stworzenia efektywnych form terapii tego nowotworu – mówi laureatka. Paulina Marona zaczęła prace nad rozwojem i biologią nowotworów już w czasie studiów licencjackich na kierunku biotechnologia, kiedy dołączyła do zespołu Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest stypendystką programu START 2018, w ramach tego stypendium otrzymała również finansowanie miesięcznego stażu zagranicznego w AntiCancer Inc. San Diego (USA).

Promocja osiągnięć kobiet nauki, zachęcenie ich do kontynuowania prac badawczych oraz udzielenie wsparcia finansowego – to główne założenia programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki, który jest organizowany przez firmę L’Oréal Polska we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polską Akademią Nauk. Polska edycja programu prowadzona jest od 2001 roku. W ciągu 18 edycji wyróżniono łącznie 93 polskie badaczki. O stypendia ubiegała się w tym roku rekordowa liczba 144 kandydatek. Dokonując wyboru, jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej wzięło pod uwagę dorobek naukowy, doświadczenie oraz możliwe praktyczne wykorzystanie badań w przyszłości. Paulina Marona otrzymała stypendium w wysokości 30 tys. złotych w kategorii doktoranckiej. W ubiegłych latach stypendia L’Oréal otrzymały również inne laureatki programu START, m.in. dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska oraz mgr Anna Piotrowska-Murzyn.

Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska podczas uroczystości wręczenia stypendiów START na Zamku Królewskim w Warszawie, maj 2019, wraz z prof. Leonem Gradoniem (po lewej) i prof. Maciejem Żyliczem z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Fot. Paweł Kula

Z kolei nasza tegoroczna laureatka programu START mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, doktorantka na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, wraz ze swoim zespołem otrzymała nagrodę specjalną w XI konkursie „Innowacja jest kobietą” organizowanym przez fundację Kobiety Nauki. Zarząd fundacji docenił jej projekt dotyczący antyoksydacyjnych środków hemostatycznych o kontrolowanej biodegradowalności oraz technologii ich otrzymywania. Wyróżniona badaczka jest członkiem Zespołu Innowacyjnych Zielonych Technologii w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej Politechniki Krakowskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół projektowania i syntez materiałów i biomateriałów o zaawansowanych właściwościach do zastosowań w przemyśle, medycynie i farmacji oraz zielonych technologii, bionanotechnologii i bionanomateriałów. Julia Radwan-Pragłowska zdobyła m.in. Polską Nagrodę Innowacyjnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości i wygrała ogólnopolski konkurs „Student-Wynalazca” organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską.

Konkurs „Innowacja jest kobietą” fundacji Kobiety Nauki jest adresowany do badaczek, które mogą pochwalić się opracowaniem autorskiego innowacyjnego rozwiązania. Konkurs stanowi jedną z form promowania przez fundację osiągnięć kobiet w sektorze naukowo-badawczym. Pierwsza edycja konkursu odbyła się wiosną 2013 roku.

Naszym wspaniałym laureatkom serdecznie gratulujemy!

#JestemStartowcem

Na zdjęciu tytułowym: Paulina Marona, fot. Magdalena Trebert

Źródła: http://lorealdlakobietinauki.pl/, kobietynauki.org, Forum Akademickie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.