Z dumą informujemy, że nasz laureat START z 2005 roku w dziedzinie geologii dr hab. Tomasz Sulej z Instytutu Paleobiologii PAN oraz dr Grzegorz Niedźwiedzki z Uniwersytetu w Uppsali nazwali oraz opisali największego dicynodonta – gada ssakokształtnego, który żył na terenie Śląska. Wyniki badań naukowców zostały opublikowane w magazynie Science.

Najmłodszego gada ssakokształtnego, jaki żył na Ziemi, naukowcy nazwali Lisowicia bojani. Nazwa „lisowicia” pochodzi od nazwy wsi Lisowice (koło Lublińca), na terenie której zostały znalezione skamieniałości. Człon gatunkowy „bojani” został nadany na cześć Ludwika Bojanusa (1776-1827), słynnego anatoma z Wilna.

Dicynodonty są to wymarłe terapsydy, czyli grupa synapsydów, do której należą ssaki i ich przodkowie. Dicynodonty są znane z permu i triasu, miały rozmiary od wielkości jamnika do słonia. Według naukowców Lisowicia bojani mogła osiągać rozmiary dzisiejszych słoni. Badacze szacują, że zwierzę to miało około 4,5 metra długości i 2,6 metra wysokości oraz ważyło ok. 9 ton.

Odkryte przez polskich naukowców skamieniałości pochodzą z późnego triasu Śląska (210-205 milionów lat temu). Nowe materiały pokazują wiele zaskakujących cech szkieletu ogromnych dicynodontów. Odkrycie lisowicii obala przyjęte już poglądy na temat pojawienia się wielkich roślinożerców w późnym triasie. Do tej pory uważano, że ten fenomen dotyczył tylko dinozaurów.

„Przede wszystkim to nasze odkrycie pokazuje, że początek ery dinozaurów wyglądał zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy. Bo do tej pory sądziliśmy, że dinozaury to była jedyna grupa, która w tym czasie tak gwałtownie powiększała swoje rozmiary” – mówi prof. Sulej.

Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Science: link.

Więcej informacji w serwisie PAP

O sukcesie polskich naukowców można przeczytać w najnowszym numerze „Newsweeka”: link

Ilustracja: dr hab. Tomasz Sulej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.