Jak co roku Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych polskich naukowców i artystów. Wśród nagrodzonych za osiągnięcia naukowe znalazło się siedmioro laureatów programów i stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nagrodę Premiera za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego otrzymali dr hab. Agata Lucyna Starosta oraz dr hab. Wojciech Brzezicki.

Dr hab. Agata Starosta z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, laureatka programu FIRST TEAM, została doceniona za osiągnięcie pt. Rola czynnika elongacyjnego EF-P w biosyntezie białek. Badaczka z Lublina została wyróżniona za analizy o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia procesu syntezy białek, czyli translacji, zachodzącej w rybosomach.

Natomiast drugi laureat, dr hab. Wojciech Brzezicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego to stypendysta programu START, doceniony za osiągnięcie pt. Spinowy, orbitalny i topologiczny porządek w modelach silnie skorelowanych elektronów. Jego teoretyczne rozważania opublikowane w cyklu prac w najlepszych czasopismach fizycznych, nawiązują do realnych materiałów i stymulują badania eksperymentalne w tej dziedzinie. Badania teoretyczne dr. hab. Brzezickiego są związane z „gorącymi” problemami fizyki, w nowej dziedzinie – materii topologicznej.

Z kolei pięcioro innych laureatów FNP zostało nagrodzonych za wyróżniające się rozprawy doktorskie. Wszyscy są stypendystami programu START. Mowa o dr Ewie Zawojskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, nagrodzonej za rozprawę Incentive compatibility in stated preference valuation methods (Poprawność motywacyjna w metodach wyceny opartych na preferencjach deklarowanych), dr. Tomaszu Smoleńskim z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę Spektroskopia kropek kwantowych CdSe/ZnSe z pojedynczymi jonami Fe², dr. inż. Mariuszu Tadeuszu Szkodzie z Politechniki Gdańskiej za rozprawę Warstwy tlenkowe TiO2 oraz MoO3 jako fotoanody aktywne w świetle widzialnym. Grono laureatów zamykają dr Marcin Wrochna z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę The topology of solution spaces of combinatorial problems, oraz dr Łukasz Bola z Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę Międzymodalna neuroplastyczność w ludzkim mózgu.

Bardzo serdecznie gratulujemy!

#JestemStartowcem

Zdjęcie: Łukasz Bola podczas wręczenia dyplomów START na Zamku Królewskim w Warszawie wraz z prof. Leonem Gradoniem (po lewej) i prof. Maciejem Żyliczem. Fot. OneHD

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.