Tygodnik POLITYKA już po raz 19. wyłonił laureatów Nagród Naukowych „Polityki”. Pięcioro młodych wybitnych naukowców otrzymało stypendia w wysokości 15 tys. zł. Wśród nich znalazły się dr Ewa Zawojska i dr Iwona Chlebicka, stypendystki programu START. Ponadto nagrodę finałową w wysokości 5 tys. zł otrzymał dr Michał Tomza, laureat fundacyjnych programów START, FIRST TEAM i HOMING.

Nagrody POLITYKI są przyznawane utalentowanym młodym naukowcom w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Grono naukowców wyróżnionych przez kapituły Nagród Naukowych „Polityki” liczy już 317 osób.

Dr Ewa Zawojska dostała stypendium POLITYKI w kategorii nauki społeczne. Fot. Leszek Zych/POLITYKA

W kategorii nauki społeczne nagrodę otrzymała dr Ewa Zawojska.

Rocznik 1989. Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem, jaką wartość dla społeczeństwa mają dobra publiczne, np. cisza czy latarnie na ulicy. Rozwija metody ankietowe, które pozwalają określać, jaka jest prawdziwa wartość takich dóbr. Wytycza nowe standardy pomiaru ich wartości. Ich dostarczycielem jest zazwyczaj rząd, ale ile latarni powinien postawić na danej ulicy? Z ekonomicznego punktu widzenia odpowiedź zależy od tego, jakie są koszty i korzyści z ich dostarczenia. O ile stosunkowo łatwo określić koszty jakiegoś przedsięwzięcia, o tyle wycena korzyści dla obywateli jest bardziej skomplikowana.

Dr Zawojska zaproponowała rozwiązania, jak mierzyć te korzyści, aby wiarygodnie odzwierciedlały prawdziwą wartość dóbr publicznych. Zaledwie 30-letnia badaczka ma już duże doświadczenie międzynarodowe (Wielka Brytania, Kanada, USA), była kierownikiem dwóch projektów NCN oraz wykonawcą w czterech (w tym dwóch międzynarodowych). Została stypendystką programu START w 2018 roku.

 

Dr Iwona Chlebicka została wyróżniona w kategorii nauki ścisłe. Fot. Leszek Zych/POLITYKA

Dr Iwona Chlebicka otrzymała stypendium POLITYKI w kategorii nauki ścisłe.

Rocznik 1986. Adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się dziedziną bardzo intensywnie badaną w międzynarodowym środowisku matematycznym: analizą funkcjonalną niekonwencjonalnych przestrzeni funkcyjnych i jej zastosowaniami w teorii istnienia i regularności nieliniowych równań różniczkowych. Takich równań można użyć do opisu własności materiałów kompozytowych, mających ziarna o różnych gęstościach i zmieniających lepkość w zależności od temperatury i struktury, działania kamizelek kuloodpornych czy inteligentnych układów hamulcowych.

Tworzone przez nią metody pozwalają na analizę takich modeli w szerszym kontekście, niż było to dotąd możliwe, a pewne stawiane przez nią zagadnienia mają pionierski charakter. Współpracuje w różnych międzynarodowych zespołach z wybitnymi matematykami, wygłasza referaty na międzynarodowych konferencjach i w ciągu ostatnich trzech lat opublikowała w bardzo dobrych czasopismach kilkanaście artykułów. Otrzymała stypendium START w 2018 roku.

Poza pięcioma stypendiami przyznano również 10 nagród finałowych.

 

Dr Michał Tomza otrzymał nagrodę finałową POLITYKI. Fot. Leszek Zych/POLITYKA

Nagrodę finałową w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymał nasz laureat dr Michał Tomza.

Rocznik 1987. Doktor, adiunkt oraz kierownik grupy badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest fizykiem zajmującym się kwantową teorią materii i oddziaływań materii ze światłem. To tematy ważne zarówno z poznawczego punktu widzenia, jak ze względu na ich konsekwencje technologiczne, bo smartfony, lasery, tomograf czy GPS nie zaistniałyby, gdyby nie efekty kwantowe. Badacz zajmuje się rozwijaniem nowych koncepcji oraz metod teoretycznych do opisu i odkrywania właściwości ultrazimnej materii (blisko -273 st C). Otrzymywane przez niego wyniki są wykorzystywane w nowych eksperymentach na pograniczu fizyki i chemii oraz przyczyniają się do rozwoju nowych technologii kwantowych, które w przyszłości mają gwarantować maksymalną czułość detektorów, komputerów kwantowych, czy bezpiecznej telekomunikacji kwantowej i kryptografii.

Dr Tomza jest adiunktem naukowym w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Utrzymuje bliską współpracę z wiodącymi ośrodkami badawczymi na świecie zarówno teoretycznymi jak i eksperymentalnymi. Ma na koncie ponad 25 publikacji i ponad 360 cytowań. Ważnym elementem jego działalności akademickiej jest opieka i kształcenie studentów i doktorantów oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży licealnej w ramach współpracy z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci oraz Funduszem Talenty. Otrzymał wyróżnienie w programie START (podwyższone stypendium) w 2015 roku, jest także laureatem innych programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: FIRST TEAM i HOMING.

Przeczytaj także:

  • o badaniach dra Michała Tomzy realizowanych w ramach grantu HOMING tutaj 
  • o badaniach dra Michała Tomzy realizowanych w ramach grantu FIRST TEAM tutaj 
  • strona internetowa grupy badawczej dr Michała Tomzy tutaj

 

Uroczystość przyznania nagród POLITYKI odbyła się 20 października br. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o Nagrodach POLITYKI tutaj

Źródło: Polityka

Na zdjęciu tegoroczni stypendyści Nagród Naukowych POLITYKI podczas uroczystości wręczenia nagród 20 października br. Fot. Leszek Zych/POLITYKA

#JestemStartowcem

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.