Z radością informujemy, że dr Karol Kłodziński, laureat naszych dwóch programów: START i MONOGRAFIE FNP, otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Historyków Starożytności za książkę Officium a rationibus”. 

Książka „Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu” została poświęcona urzędowi „a rationibus” („do spraw rachunkowości/od rachunków”), głównej centralnej instytucji zarządzającej finansami wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, oraz urzędnikom, którzy piastowali to stanowisko. Wydana w serii MONOGRAFIE FNP publikacja prezentuje nie tylko jeden z najważniejszych elementów administracji wczesnego Cesarstwa, lecz także daje cenny wgląd w funkcjonowanie tej administracji jako całości.

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności ma na celu promowanie badań nad historią i kulturą świata starożytnego w Polsce oraz wyróżnianie dokonań polskich autorów w zakresie poszerzania i popularyzacji wiedzy o starożytności.

Oficjalne wręczenie nagrody nastąpi 23 lutego 2019 r. w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Karol Kłodziński (ur. 1987), historyk starożytności, doktor nauk humanistycznych. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Autor oraz współautor trzech monografii, podręcznika licealnego, vademecum maturalnego oraz kilkunastu artykułów publikowanych na łamach cenionych czasopism. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START w 2013 i 2014 roku), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii politycznej starożytnego Rzymu, administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, historiografii nowożytnej oraz metodologii historii.

Gratulujemy!

#JestemStartowcem

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.