Nasi STARTOWCY z Wrocławia: prof. Marcin Drąg i dr hab. inż. Krzysztof Sośnica zostali „kreatywnymi Wrocławia”.

Prof. Marcin Drąg, chemik, jest pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej, laureatem programu START z 2005 roku. Obecnie realizuje grant w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W konkursie został nagrodzony za stworzenie unikalnego w skali świata Laboratorium Obrazowania. Razem ze swoim zespołem opracowuje metody szybszego wykrywania nowotworów i innych chorób.

Prof. Marcin Drąg, fot. archiwum prywatne

Drugim STARTOWCEM wyróżnionym w konkursie został dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, laureat START z 2016 roku. Krzysztof Sośnica pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, jest współautorem empirycznego modelu orbit dla satelitów geodezyjnych i oprogramowania do precyzyjnych analiz obserwacji satelitarnych.

„30 Kreatywnych Wrocławia” to projekt, który wyróżnia ważnych, odważnych i przebojowych wrocławian realizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W konkursie co roku nagradzani są kreatywni wrocławianie w obszarach kultura i sztuka, biznes, społeczeństwo i nauka – ci, którzy co dnia budują pozytywną markę Wrocławia w swojej najbliższej okolicy, w Polsce i poza granicami kraju. Gala wręczenia nagród w tegorocznym konkursie odbędzie się 13 września.

Przeczytaj artykuł o projektach naukowych prof. Marcina Drąga

Przeczytaj więcej o pracy naukowej dra hab. inż. Krzysztofa Sośnicy

Na zdjęciu tytułowym: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

#JestemStartowcem

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.