Nasz tegoroczny laureat dr Piotr Łozowski z Uniwersytetu w Białymstoku, historyk zajmujący się średniowiecznym rynkiem pracy i historią rynku kredytowego, opowiada w Strefie Biznesu, jak pracowało się w Polsce 500 lat temu.

– W przeciwieństwie do zajęć rolniczych, handel i produkcja rzemieślnicza były dużo mniej uzależnione od cyklu agrarnego i pór roku. Podstawą było światło, dlatego też pracę zwykle zaczynano o świcie i – uwzględniając kilka przerw na posiłek – kończono tuż przed zachodem słońca. Łącznie pracowano od 13 do nawet 17 godzin dziennie. Najniżej opłacani byli robotnicy niewykwalifikowani, których dzienna pensja wynosiła około 1 grosza, tj. około 1,1 g srebra w XV i 0,7 g srebra w początkach XVI w. Za to już po dwóch latach pracy można było kupić dom z drewna. – Przeciętny dom drewniany był wart 480 groszy, czyli blisko sumy 2-letnich dochodów robotnika lub maksymalnie rocznych gorzej opłacanego rzemieślnika.

Artykuł ukazał się w regionalnym portalu gospodarczym Strefa Biznesu pt. Praca w późnym średniowieczu. Chcesz wiedzieć, ile zarabiali pracownicy i na co było ich stać?

Przeczytaj więcej o zarobkach, perspektywach zatrudnienia i prawach pracowników w średniowiecznej Polsce: link

#JestemStartowcem

Na zdjęciu dr Piotr Łozowski, archiwum prywatne.

 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.