O wizji i planach, o trudnych chwilach odchodzenia bliskich osób, o tym, kim jest pacjent, a czym sukces, opowiada nasz START-owiec z 2009 roku, dr hab. n. med. Grzegorz Władysław Basak – nowy kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wywiadzie dla portalu Hematoonkologia.

– Nie zamierzam burzyć tego, co zostało wypracowane, a optymalnie wykorzystać potencjał i dodać pewne elementy od siebie. Jestem za ewolucją, a nie rewolucją. Są różne style zarządzania – dla mnie bliskie jest osiąganie celów poprzez inwestowanie w ludzi. Stąd moja wizja związana jest z postawieniem mocnego akcentu na zespół. To silna jednostka, o olbrzymim potencjale i wielkich możliwościach, borykająca się z dużymi problemami, którym trzeba stawić czoła. To czas wielkich zmian w: medycynie, naszym szpitalu, jak i systemie szkolnictwa wyższego – mówi nasz laureat.

Dr hab. n. med. Grzegorz Basak ukończył w 2003 r. z wyróżnieniem Warszawski Uniwersytet Medyczny. Początkowo związany z Zakładem Immunologii, Centrum Biostruktury, w 2005 r. obronił tezę doktorską dotyczącą immunoterapii czerniaka za pomocą interleukiny 15 i szczepionek z modyfikowanych genetycznie komórek nowotworowych (z wyróżnieniem). Od 2005r. zatrudniony w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbył dwa staże podoktorskie w Temple University w Filadelfii (USA, 2003r.) oraz w University of California, San Diego (w latach: 2007-2008). Specjalista chorób wewnętrznych (od 2011r.), hematologii (od 2014r.) oraz transplantologii klinicznej (od 2017r.). Otrzymał stypendium START naszej Fundacji oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Członek Rady Młodych Naukowców przy MNiSW (w latach: 2012-2013). Członek Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT, od 2008r.), od 2012r. sekretarz a od 2017r. przewodniczący Grupy Roboczej ds. Powikłań po Transplantacji tego towarzystwa. W 2012r uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie badań dotyczących mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych. Stypendysta programu MNiSW pt. “Top 500 Innovators” w Cambridge i Oksfordzie (UK, 07-09.2015r.) oraz szkoleń SIMS (NCBiR) w zakresie komercjalizacji oraz zarządzania badaniami naukowymi. Obecnie klinicznie i naukowo związany z zagadnieniami transplantacji komórek krwiotwórczych, zwłaszcza powikłaniami tego zabiegu. Autor kilkudziesięciu publikacji oryginalnych oraz rozdziałów książek.

Przeczytaj cały wywiad na portalu Hematoonkologia

Na zdjęciu: dr hab. n. med. Grzegorz Basak, laureat START 2009 (medycyna przedkliniczna). Fot. archiwum prywatne

#JestemStartowcem

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.