– W strefie brzegowej zderza się wiele negatywnych zjawisk wywołanych ociepleniem klimatu. Zanika lód morski i tzw. przylepa lodowa, taje wieloletnia zmarzlina na lądzie i topnieją lodowce. Te zmiany są najmocniej odczuwane przez lokalne społeczności, np. inuickie. I nie są to pozytywne zmiany – mówi dr Mateusz Strzelecki.

Naukowiec z Uniwersytetu Wrocławskiego kieruje stacją polarną im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie. Laureat programów START, HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej bada zmiany krajobrazu na wybrzeżach Arktyki. To właśnie w tej strefie można najszybciej zauważyć, jaki wpływ na środowisko oraz życie ludzi ma ocieplenie klimatu.

– Nie chcemy straszyć społeczeństwa ani powstrzymać rozwoju gospodarczego. Jednak dziś naukowcy chcieliby mówić głosem papieża Franciszka, który prosi, żeby świat wybrał trudną drogę balansu między pragnieniami i aspiracjami, a sprawami środowiska. Korzystajmy z dobrodziejstw, jakie nasza planeta daje – czy to surowce, czy możliwość podróży czy indywidualnego wzrostu – ale nie niszcząc bezsensownie przyrody. Dbałość o nią powinna wynikać z naszej troski o przyszłe pokolenia – apeluje naukowiec.

Dr Strzelecki prowadzi dwa zespoły naukowe. Jego zdaniem polskie grupy znajdują się wśród liderów światowych badań dotyczących wybrzeży Arktyki.

Nasz laureat znalazł się w gronie dziesięciorga START-owców, którzy dostali się do finału tegorocznego konkursu Nagrody Naukowe „Polityki”. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystości wręczenia nagród 28 października br.

Więcej informacji o Nagrodach Naukowych „Polityki” i finalistach tegorocznego konkursu

Więcej na temat badań dr. Strzeleckiego przeczytaj na stronie naukawpolsce.pap.pl

Zdjęcie tytułowe: dr Mateusz Strzelecki, fot. archiwum prywatne

#JestemStartowcem

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

FreshMail.pl