Miło nam poinformować, że dr Katarzyna Magiera-Mularz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatka programu START 2018, zdobyła Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego z a najlepszą oryginalną pracę młodego polskiego badacza w dziedzinie biotechnologii opublikowaną w roku 2017.

Praca ukazała się na łamach prestiżowego czasopisma „Angewandte Chemie”. Scharakteryzowano w niej, po raz pierwszy, cel molekularny peptydów makrocyklicznych hamujących szlak PD-1/PD-L1 (programowanej śmierci komórkowej) oraz uzyskano informacje o sposobie ich oddziaływania z białkiem PD-L1. Opisane w nagrodzonej publikacji wyniki stanowią istotny wkład w rozwój inhibitorów PD-L1 o potencjalnym zastosowaniu w immunoterapii – najbardziej obiecującej spośród opracowanych ostatnio strategii przeciwnowotworowych.

Nagroda Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk im. prof. Wacława Szybalskiego jest przyznawana od 2013 roku za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium przez młodego pracownika naukowego i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Laureaci konkursu obok dyplomu otrzymują nagrodę pieniężną wysokości 20 tys. zł. Laureaci są także zapraszani do wygłoszenia referatu naukowego na posiedzeniu Komitetu Biotechnologii PAN.

Serdecznie gratulujemy!

Nagrodzoną pracę można przeczytać TUTAJ

Więcej informacji o Nagrodzie

#JestemStartowcem

Na zdjęciu dr Katarzyna Magiera-Mularz podczas uroczystości wręczenia dyplomów START 2018 na Zamku Królewskim w Warszawie. Po lewej stronie prof. Leon Gradoń, przewodniczący Rady FNP, po prawej prof. Maciej Żylicz, prezes FNP. Fot. OneHD

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.