Dr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, laureatka programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jest współautorką artykułu, który ukazał się na łamach prestiżowego czasopisma Nature Protocols.

Artykuł pt.: Analysis of task-based functional MRI data preprocessed with fMRIPrep powstawał podczas wizyty studyjnej START w Poldrack Lab,  Department of Psychology, na Uniwersytecie Stanforda. Dr Karolina Finc zaangażowała się wtedy w tworzenie oprogramowania open-source, którego celem jest zwiększenie odtwarzalności (reproducibility) badań fMRI (ang. functional magnetic resonance imaging), czyli obrazowego badania aktywności mózgu przy zastosowaniu rezonansu magnetycznego. Dr Finc brała udział zarówno w udoskonalaniu oprogramowania, dopracowywaniu dokumentacji, wizualizacji danych, jak i w pisaniu artykułu.

– To było dla mnie bardzo cenne doświadczenie, które bez wsparcia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej nie byłoby możliwe – mówi dr Finc. – Obecnie wspieram rozwój czterech projektów, z czego jeden z nich koordynuję. Ich celem jest rozwój oprogramowania dedykowanego analizie danych fMRI w języku Python.

Ponadto praca dr Karoliny Finc przy projektach open-source została w tym roku doceniona międzynarodowym stypendium ReproNim/INCF w ramach całorocznego programu stypendialnego Train-the-Trainer, który jest sponsorowany przez Centrum odtwarzalnych obliczeń neuroobrazowania (ReproNim) oraz Międzynarodowy Ośrodek Koordynacji Neuroinformatyki (INCF). W tym roku przyznano dziesięć stypendiów, a dr Finc otrzymała je jako jedyna Polka.

Na zdjęciu: dr Karolina Finc / fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

#JestemStartowcem

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.