– Zarobki w dawnej Warszawie różniły się w zależności od tego, jaki zawód się wykonywało. Niewykwalifikowany robotnik mógł zarobić około grosza dziennie, a rzemieślnik – od dwóch do czterech groszy. Sytuację mieszkańców dzisiejszej stolicy Polski przeanalizował dr Piotr Łozowski, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku i tegoroczny laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. O efektach swoich badań nad średniowieczną Warszawą opowiedział m.in. w wywiadzie dla TVP 3 Białystok i TVP 3 Warszawa oraz „Business Insidera”.

Pojawia się pytanie, co można było za taką pensję kupić. I tak drewniany dom kosztował 480 groszy. Za konia trzeba było z kolei zapłacić od 100 do 200 groszy. – Zwykły robotnik musiał więc pracować na dom przez dwa lata, a na konia – od 6 do 10 miesięcy. Co ciekawe, roczne utrzymanie rodziny kosztowało 32 gramy srebra. Ludzie byli w stanie zarobić tyle w miesiąc, więc koszty utrzymania nie były duże – podkreśla Łozowski.

Artykuł w serwisie Business Insider pt. „250 dni pracy w roku, ekskomunika za niespłacenie kredytu. Tak żyło się w XV-wiecznej Warszawie” Mateusza Gąsiorowskiego ukazał się 30.06.2019

Przeczytaj cały artykuł tutaj

Wywiady z drem Piotrem Łozowskim można obejrzeć tutaj: TVP Warszawa, „Warszawski dzień”, dn. 12.06.2019: link

TVP Białystok, „Poranek w obiektywie” dn. 24.05.2019: link

Na zdjęciu dr Piotr Łozowski, fot. archiwum prywatne

#JestemStartowcem

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.