O tym, jak działa ludzki mózg, opowiadała w Polskim Radiu Karolina Finc, tegoroczna laureatka programu START, która otrzymała wyróżnienie w programie – Stypendium im. Barbary Skargi.

Zainteresowania badawcze naszej laureatki koncentrują się wokół plastyczności mózgu. Karolinę Finc w szczególności interesuje to, w jaki sposób funkcjonuje mózg w trakcie procesów poznawczych i procesów uczenia się. W swoich badaniach naukowych badaczka łączy najnowsze osiągnięcia neuronauki poznawczej (cognitive neuroscience) oraz nauki o sieciach (network science).

Karolina Finc pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otrzymała wyróżnienie w programie START – Stypendium im. Barbary Skargi za badania charakteryzujące się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Stypendium zostało ufundowane dzięki darowiznie prof. Barbary Skargi.

Posłuchaj audycji Katarzyny Kobyleckiej pt. „Skarbiec nauki” w Polskim Radiu z dn. 28.05.2018 r.

Na zdjęciu mgr Karolina Finc, laureatka programu START 2018. Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

#JestemStartowcem