Tygodnik „Polityka” wyłonił piętnastu finalistów swoich Nagród Naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Wśród finalistów 18-ej edycji konkursu znalazło się aż dziesięcioro START-owców!

Jak pisze tygodnik, „(…) niezależnie od uwarunkowań systemowych najlepsi naukowcy zajmują się tym, co najważniejsze – pracą badawczą. Kolejne roczniki finalistów są dowodem, że nauka tworzy międzynarodową republikę wiedzy, którą rządzi zasada naukowej doskonałości. Nominowanych co roku do finału humanistów, przedstawicieli nauk społecznych, przyrodników, informatyków, architektów, lekarzy łączy to, że wyniki ich badań wykraczają poza lokalne podwórko i mają poznawcze znaczenie dla całego świata. Umacnia się tendencja do interdyscyplinarności (…).

W tym roku do finału konkursu dostało się aż dziesięcioro naszych START-owców z lat 2010-2016: Agnieszka Dauksza (literaturoznawstwo), Piotr Kubiński (literaturoznawstwo), Jan Olaszek (historia), Mateusz Strzelecki (geomorfologia), Szymon Drobniak (biologia), Witold Nowak (biologia), Jacek Bil (medycyna), Łukasz Marciniak (fizyka), Daniel Prochowicz (chemia), Miłosz Kadziński (informatyka).

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystości wręczenia Nagród 28 października br. Pięciu laureatów otrzyma stypendia w wysokości 15 tys. zł, pozostali finaliści otrzymają po 5 tys. zł. W programie stypendialnym dla młodych naukowców „Polityka” od 2001 roku wyłania 15 finalistów w 5 dziedzinach nauki. W kapitule konkursu znaleźli się m.in. prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Henryk Domański, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. dr hab. Michał Kleiber i prof. dr hab. Marcin Pałys.

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o nagrodach na stronie tygodnika „Polityka”

Na zdjęciu tytułowym: Szymon Drobniak, laureat START (ekologia), finalista Nagród Naukowych POLITYKI.

#JestemStartowcem

 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.