Darczyńcy

 

Grono naszych darczyńców

Wśród naszych Darczyńców w ubiegłych latach znaleźli się:

 • prof. Adam Sobiczewski, wybitny fizyk, laureat Nagrody FNP, wyróżniony Honorowym Odznaczeniem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Środki przekazane przez prof. Sobiczewskiego mają charakter funduszu wieczystego. Dzięki specjalnie utworzonemu Funduszowi im. prof. Adama Sobiczewskiego w ramach programu START stypendia wybranych, wybitnych laureatów z dziedziny fizyki teoretycznej, matematyki i astronomii są co roku podwyższone;
 • prof. Barbara Skarga, polska filozof, wyróżniona Honorowym Odznaczeniem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dzięki środkom przekazanym przez prof. Skargę co roku mamy szansę przyznać stypendium im. prof. Barbary Skargi temu z laureatów programu START, którego badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby jest podwyższone;
 • prof. Wacław Szybalski, wybitny genetyk, który stworzył podwaliny do powstania współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej. Dzięki środkom przekazanym przez prof. Szybalskiego za pomocą zapisu testamentowego przyznawane będzie co roku podwyższone stypendium im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora;
 • anonimowe małżeństwo stulatków, którzy swoje dziedzictwo przeznaczyli na wspieranie młodych naukowców;

 • Darczyńcy, którzy chcą pozostać anonimowi, w tym osoby, które zdecydowały się przekazać nam 1% podatku dochodowego.

Ponadto finansowania stypendystom w programie START udzielili:  

 • Fundacja PZU;
 • Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej);
 • Fundacja Zdrowie-Rozum-Serce;
 • firma SensDx;
 • firma Neurodevice;
 • Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Poniżej znajduje się lista naszych Darczyńców, którzy dokonali wpłaty za pośrednictwem tej strony. Serdecznie dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie i chęć wspierania najzdolniejszych młodych naukowców. Każda, nawet najmniejsza wpłata jest dla nas bardzo ważna, a środki, które otrzymujemy od Państwa, w całości przekazujemy młodym stypendystom.

 

ImięKwotaData
Norbert 53,00 zł 2024-03-07 22:33:21
Anonimowy Darczyńca 50,00 zł 2024-03-04 22:26:35
Anonimowy Darczyńca 30,00 zł 2024-02-05 22:11:30
Norbert 53,00 zł 2024-02-01 09:41:29
Filip 30,00 zł 2024-01-29 00:01:23
Norbert 43,00 zł 2024-01-08 22:18:55
Norbert 44,00 zł 2023-12-08 11:34:24
Filip 61,00 zł 2023-12-06 18:06:32
Anonimowy Darczyńca 5,00 zł 2023-11-12 21:56:14
Norbert 44,00 zł 2023-11-08 21:36:30
1 2 3 37

Chcesz pomóc?

Wesprzyj naszą inicjatywę, dołączając do listy darczyńców.

Zostań darczyńcą!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.