#JestemStartowcem: specjalizuje się w wąskiej, rewolucyjnej dziedzinie ekonomii, która może wywrócić do góry nogami nasz sposób postrzegania świata. Yaryna Khmara w gazeta.pl

#JestemStartowcem: specjalizuje się w wąskiej, rewolucyjnej dziedzinie ekonomii, która może wywrócić do góry nogami nasz sposób postrzegania świata. Yaryna Khmara w gazeta.pl

Na długo, zanim zaczęła zgłębiać temat swoich obecnych badań, o którym dziś coraz głośniej na naukowych salonach, instynktownie czuła, że nasz świat nie do końca działa tak, jak powinien. – Już jako dziecko nie mogłam zrozumieć,...
#JestemStartowcem: wyniki jej badań wskazują lekarzom tych pacjentów, którzy wymagają szczególnej opieki i częstszych badań kontrolnych w kierunku rozpoznania raka jelita grubego. Dr Paulina Wieszczy w gazeta.pl

#JestemStartowcem: wyniki jej badań wskazują lekarzom tych pacjentów, którzy wymagają szczególnej opieki i częstszych badań kontrolnych w kierunku rozpoznania raka jelita grubego. Dr Paulina Wieszczy w gazeta.pl

Dzięki wynikom tych badań zmieniono europejskie rekomendacje dla pacjentów, u których w jelicie grubym wykryto zmiany przednowotworowe. Polskie zostaną uaktualnione niebawem. Techniki badawcze, o których mówię, są znane od wielu lat....

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, z siedziba w Warszawie 02-611, ul. Ignacego Krasickiego 20/22. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych przekazanych FNP przysługują mi prawa wskazane w art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w szczególności prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oraz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 20/22 w celu otrzymywania newslettera Fundacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanego przeze mnie adresu oraz jego poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.